Zvýšení cen elektřiny je další „atomová daň“ na pokrytí nákladů nových jaderných bloků

Hysterie kolem solárních elektráren má odlákat pozornost od skutečných důvodů zdražení

(Praha, 1. září 2010) V posledních dnech se objevily zprávy o masívním zvýšení ceny elektrické energie v příštím roce. Jako důvod zdražení byl uveden enormní nárůst dotací obnovitelných zdrojů. Ve skutečnosti se ovšem jedná o důsledek monopolizace české energetiky a realizaci ekonomicky nevýhodných jaderných projektů. Precist cely clanek »

Proces EIA na nové bloky v JE Temelín je i přes novelizaci zákona v rozporu s evropským právem.

Obsazení MŽP nedává objektivnímu procesu EIA žádnou šanci – přezkoumání nezávislým soudem je klíčové.

(České Budějovice, 14. července 2010) V minulém roce se pod tlakem stížností českých, rakouských, německých NGO a země Horní Rakousko podařilo prosadit novelizaci zákona EIA proti silnému odporu jaderné lobby. Ještě v posledním stadiu se novelu pokusil torpédovat prezident Václav Klaus. Pod tlakem žaloby podané Evropskou komisí k Evropskému soudu však parlament prezidentské veto přehlasoval. I přes novelaizaci zákona EIA však současný proces EIA na výstavbu bloků 3 a 4 JE Temelín probíhá v rozporu s evropským právem. Precist cely clanek »

Umístění českých jaderných elektráren


Větší mapa

Velký úspěch odpůrců jádra: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novele zákona EIA

Stížnosti země Horní Rakousko a mezinárodních nevládních organizací na úrovni EU byly korunovány úspěchem.

(Linec/Praha, 2. prosince 2009). Český parlament včera přehlasoval prezidentské veto vůči novele Zákona 100/2001 Sb o posuzování vlivů projektů na životní prostředí, tzv. Zákon EIA. Tím byla odstraněna poslední překážka, a to odpůrci atomu kritizovaný rozpor s evropskou legislativou.

Precist cely clanek »

Rozhodnutí Evropského soudu: Žaloba proti Temelínu může proběhnout před soudem v Linci

Závažné bezpečnostní nedostatky JE Temelín budou předmětem soudního přezkoumání.

Dnes zveřejněné rozhodnutí Evropského soudního dvora ke sporu země Horní Rakousko proti firmě ČEZ uvolňuje cestu pro soudní přelíčení před soudem v Linci. Po více než osmi letech tak konečně bude moci proběhnout projednání závažných bezpečnostních nedostatků JE Temelín, která neodpovídají stavu techniky. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí poukazuje na nutnost zohlednění různých právních norem, jako jsou články Euroatomu. Precist cely clanek »

Problémy s palivem v JE Temelín: Jaderné palivo za stovky milionů korun bude předčasně vyměněno.

Stěžejní bezpečnostní otázky přesto zůstanou nevyřešeny

Jaderné palivo představuje pro provozovatele Jaderné elektrárny Temelín zlý sen jak z ekonomického, tak i bezpečnostního hlediska. Snahy o využití stávajícího paliva Westinghouse při přechodu na ruské v rámci jakéhosi „smíšeného provozu“ definitivně ztroskotaly. V příštím roce přejdou oba reaktory JETE na palivo ruského dodavatele TVEL. Předčasná výměna celého zbývajícího paliva vzniknou provozovateli škody několika set milionů korun a vzniknou zcela bez užitku desítky tun vysokoradioaktivního odpadu.

Precist cely clanek »

Do Boletic přijel transport s jaderným odpadem – zatím fiktivním

Informace z českých médií k protestu proti vytipované lokalitě pro budování úložiště vyhořelého jaderného paliva

Boletice – Happening s fiktivním jaderným odpadem uspořádali na hranici boletického vojenského prostoru aktivisté z Česka, Rakouska a Německa. Protestovali tak proti úvahám o možnosti zahrnout vojenský újezd mezi místa, kde by vzniklo hlubinné úložiště jaderného odpadu. K Boleticím se přitom obrátily zraky vlády právě kvůli aktivistům. Kabinet tak reagoval na sérii protestů ve všech šesti vytypovaných civilních lokalitách. Újezdy mají velkou výhodu – vojáci se musí podřídit, referenda a úřední obstrukce tam nehrozí. Precist cely clanek »

Jádro není udržitelným zdrojem energie

První evropské Protijaderné fórum v Linci žádá rychlé opuštění využívání atomu

U příležitosti konání prvního zasedání evropského Protijaderného fóra ANEF (Anti-Nuclear European Forum), které proběhlo v Linci za účasti zástupců nevládních organizací z Finska, Francie, Německa, Nigeru, Nizozemska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švédska a České republiky, stejně jako početné účasti politiků, byla schválená rezoluce o negativních vlivech jaderné energie. Hlavním požadavkem je celoevropské zavedení odvodů z elektřiny, produkované v jaderných elektrárnách, které mají být následně využity na podporu opatření, vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti.

Precist cely clanek »

Mapa vytipovaných lokalit pro konečné úložiště jaderných odpadů

Obce ve všech lokalitách (žlutá značka) odmítají úložiště vysoceradioaktivního odpadu z jaderných elektráren na svém území. SÚRAO navrhuje další lokality, nyní ve vojenských újezdech (šedá značka).


Größere Kartenansicht

Ochrana klimatu díky jaderné energii? Jen další lež jaderné lobby…

V diskusích o ochraně klimatu vidí jaderná lobby svou poslední šanci, aby alespoň zpomalila dramatický pokles podílu jaderné energie na celosvětové výrobě elektřiny. Do popředí diskuse se tak dostává jediná výhoda jaderné energetiky – relativně nízké emise oxidu uhličitého. Zástupci jaderné lobby, kteří se nikdy nezajímali o problematiku životního prostředí, mutují v posledních letech do podoby zapálených ochránců klimatu. Etablováním jaderné energie jako příspěvku k ochraně klimatu má být uměle vytvořena ekonomická výhoda oproti konkurenci ve formě klasických tepelných elektráren.

Jedná se již o poměrně starou argumentaci. Jak ukazuje přiložený obrázek, zabýval se známý německý týdeník „Der Spiegel“ touto problematikou již v říjnu 1991. Věnoval jí dokonce titulní stranu s názvem „S atomovou energií proti klimatické katastrofě? ATOMOVÁ LEŽ. Precist cely clanek »