O těchto stránkách

Vážení návštěvníci stránek TEMELIN.BIZ,

problematika využívané jaderné energie je již od samého počátku v 50. letech minulého století velmi kontraverzním tématem. V tehdejší euforii byly přehliženy zásadní otázky – riziko velké nadprojektové havárie a chybějící možnost likvidace vysokoradioaktivního odpadu. Vzhledem k enormním státním podporám vznikl také mýtus o levné energii z jádra. Ve skutečnosti vykazuje tento způsob výroby elektrické energie mnohem vyšší celkové náklady, než většina konvenčních i alternativních zdrojů.

Teprve katastrofa v Černobylu ukázala celému světu, jak se může projevit tzv. “zbytkové riziko”, které jaderná lobby prohlašovala za čistě hypotetické či mizivé. Přes tisíce obětí této katastrofy a zamoření velkých území docházelo v posledních letech k její bagatelizaci. Pod rouškou ochrany klimatu – další velkou jadernou lží – se připravovala renesance jaderné energetiky. Katastrofa v japonské JE Fukushima 1 však s konečnou platností dokázala absurditu těchto plánů. V sousedním Německu došlo k rychlému vyvození důsledků. Sedm zastaralých reaktorů bylo ihned odstaveno a výstup z jádra značně urychlen. V dalších zemích dochází k přehodnocení plánů na výstavbu nových reaktorů a k urychlení výstupu z jádra.

Česká republika zatím zůstává jednou z mála zemí, které i přes katastrofu ve Fukushimě chtějí slepě pokračovat v provozu a dokonce ve výstavbě jaderné energetiky. Platí to však především pro politickou reprezentaci, která je tradičně silně propojena s jadernou lobby. Celkově však podíl odpůrců jaderné energie stále stoupá a kritickou diskuzi již není možno zastavit.

Jako příspěvek k této otevřené diskuzi Vám na těchto stránkách chceme nabídnout nezávislé informace k problematice JE Temelín a všeobecně k využívání jaderné energie. Samozřejmě je v této souvislosti nutno tématizovat také oblast energetické politiky, která o dalším směřování rozhoduje. Nezávislost chápeme nejen jako nezávislost na politických stranách, ale i na firmách činných v oblasti energetiky či dodavatelích jednotlivých technologií. Jsme toho názoru, že jedině tímto způsobem je možno zajistit věrohodnost nabízených informací.

Za tým autorů

Radko Pavlovec
ENERGY CONSULTING

Informace na těchto stránkách jsou nabízeny na základě bezplatné činnosti autorského týmu z řad neziskových organizací, nezávislých odborníků a veřejně přístupných zdrojů. Náklady na webhosting a grafickou úpravu hradí Radko Pavlovec ze svého privátního majetku.