Plán na prodloužení provozu německých jaderných elektráren se hroutí kvůli povinnosti posoudit vlivy na životní prostředí.

Německé zákony a evropská legislativa jsou porušovány, rozhodnutí německého Sněmu je protizákonné. Pavlovec vyzývá rakouskou vládu, aby požadovala přeshraniční proces EIA a pokud by Německo váhalo, aby podniklo právní kroky kvůli porušení smluv

Návrhy na prodloužení délky provozu německých jaderných elektráren v německém Spolkovém sněmu musí být staženy kvůli povinnosti provést proces EIA. Toto je závěr aktuální studie Radko Pavlovce, který byl dnes zveřejněn. V rámci zprávy je prezentováno porovnání závěrů směrnice EU 2001/42/EG a německého zákona EIA. Z těchto právních norem plyne povinnost provést mezinárodní proces posouzení vlivů na životní prostředí plynoucích z usnesení Spolkového sněmu. Německá spolková vláda ignoruje ustanovení a tím porušuje jak německou tak evropskou legislativu. Ustanovení ze směrnice EU je povinné od července 2004. „Německá spolková vláda je proto povinována stáhnout návrhy energetické koncepce a změny atomového zákona ze Spolkového sněmu a provést novelizaci energetické koncepce tak, aby byla v souladu jak s německým zákonem EIA, tak i směrnicí EU 2001/42/EG,“ říká Radko Pavlovec, zmocněnec země Horní Rakousko.

Podle Pavlovce je kvůli této právní situaci povinna okamžitě jednat taky rakouská spolková vláda. Německá energetická koncepce je nepochybně předmětem mezinárodního posouzení vlivů na životní prostředí a rakouská spolková vláda je povinna chránit zájmy rakouských občanů. Proto musí neprodleně požádat německou vládu o provedení procesu EIA v souladu s článkem 7 směrnice 20017427EG jěště před přijetím rozhodnutí německého Spolkového sněmu.

V rámci mezistátních konzultací k tomuto procesu EIA je nutné podrobně objasnit všechny otázky, které by mohly ohrozit Rakousko z důvodu plánovaného prodloužení doby provozu německých jaderných elektráren. Je nutné dohodnout i opatření, která by zabránila takovému ohrožení. Obzvláště je nutné žádat neodkladné odstavení zastaralých reaktorů stavební řady 69, ke kterým patří JE Isar 1. V případě váhání německé vlády plnit mezinárodní zákonné povinnosti musí rakouská vláda zahájit mezinárodní proces pro porušení smluv proti Německé spolkové republice a v této věci oslovit Evropský soud. Z ustanovení článku 8 směrnice 20017427EG plynou stejné povinnosti pro vlády dotčených zemí. Německá vláda neinformovala sousední státy o vzniku energetické koncepce, i když lze očekávat její podstatné vlivy na životní prostředí. Pavlovec proto vyzval rakouskou vládu, aby neprodleně ukončila tento neudržitelný stav.

 

.