Otevřený dopis německé a rakouské spolkové vládě

Nutno provést mezinárodní posouzení EIA německého energetického konceptu. Rozhodnutí o prodloužení provozu německých JE je nezákonné

Na dnešní tiskové konferenci, která se konala v Linci, byl prezentován dopis německé a rakouské spolkové vládě, kterým je zahájena i petiční online akce pod záštitou Radko Pavlovce, zmocněnce hororakouské vlády pro jaderná zařízení a nevládních protiatomových organizací Protiatomová scéna s předsedkyní Elvirou Pöschko a Protiatomový výbor s předsedou Manfredem Dopplerem. Organizátoři na tiskové konferenci prezentovali následující stanoviska:

Vypracování nové energetické politiky Německa, která by se opírala o prodloužení provozu jaderných elektráren, podléhá povinnosti mezinárodního posouzení vlivů na životní prostředí. Směrnice EU 2001/49/ES je platná i pro Německo a požaduje, aby před přijetím takového plánu anebo programu došlo k jeho mezinárodnímu posouzení v rámci procesu EIA. Pokus německé spolkové vlády jak urychleně prosadit koncepci a požadované zákonné změny v Německém spolkovém sněmu představuje jasné porušení legislativy.

Kvůli nebezpečí zmeškání lhůty při otevírání mezinárodního procesu posouzení vlivů navržené německé energetické koncepce na životní prostředí poslali dnes Radko Pavlovec, zmocněnec hornorakouské vlády pro jaderná zařízení, a zástupci nevládních oprganizací Elvira Pöschko a Manfred Doppler členům rakouského i německého parlamentu otevřený dopis. Obsahuje požadavek na odstranění protiprávního stavu, stažení předmětného návrhu koncepce z německého sněmu a vypracování nové koncepce v souladu se zákonem. Rakouské spolkové vládě je adresována žádost, aby prosazovala u německé vlády proces EIA na novou energetickou koncepci. Pokud by k tomu německá vláda nepřistoupila, musí být zahájeno řízení pro porušení smlouvy. Otevřený dopis představuje zároveň zahájení on line petice na toto téma, která začne tento týden.

Otevřený dopis německé spolkové vládě

Věc: Mezinárodní posouzení vlivů energetické koncepce Německa na životní prostředí v souladu se zákonem – odstranění protiprávního stavu
Vážená paní spolková kancléřka Dr. Angela Merkelová! Vážený pán spolkový ministr Dr. Norbert Röttgen! Vážený člen německé spolkové vlády!

Vážený pán spolkový koncléř Werner Faymann! Vážený pán místokancléř Dipl.Ing. Josef Pröll! Vážený pán spolkový ministr životního prostředí Dipl.Ing. Nikolaus Berlakovich! Vážený pán spolkový ministr zahraničí Dr. Michael Spindelegger! Vážený člen rakouské spolkovévlády!

Přijetí Energetické politiky Německé spolkové vlády s uvažovaným podstatným prodloužením provozu německých atomových elektráren by bylo spojeno se závažnými vlivy na bezpečnost obyvatelstva Německa i sousedních zemí. Evropská směrnice 2001/42/ES požaduje před vypracováním takového konceptu prozkoumání jeho vlivů na životní prostředí se zapojením veřejnosti. Toto posouzení vlivů musí být provedeno na mezinárodní úrovni na základě zákonných ujednání.

Signatáři tohoto otevřeného dopisu žádají německou vládu, aby ukončila nezákonný stav a stáhla z Německého spolkového sněmu všechny návrhy související s návrhem energetické koncepce. Dále žádáme německou vládu o znovuotevření procesu tvorby energetické koncepce v souladu s platnými právními normami.

Naléhavě žádáme rakouskou spolkovou vládu, aby se obrátila na německou vládu s požadavkem na otevření mezinárodního posouzení vlivů na životní prostředí k německé energetické koncepci v duchu směrnice EU 2001/42/ES, článek 7, odsek 1. Toto představuje jedinou možnost, jak skutečně chránit bezpečnostní zájmy rakouského obyvatelstva.

S úctou signatáři petice

 

.