Zastavení rozšiřování Temelína: největší překážkou je antiatomový odpor, nadbytek elektřiny a cena

Tisková zpráva k odložení výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín

Jak bylo oznámeno již včera, rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další bloky prozatím ztroskotalo. Jako největší překážky se ukázal být rostoucí přeshraniční antiatomový odpor, enormní přebytky produkce elektřiny a cena projektu. V rámci Antiatomové ofenzívy země Horní Rakousko je jaderná elektrárna Temelín již léta nejdůležitějším stěžejním tématem. Přeshraniční kooperace hornorakouských a českých NGOs je příkladem pro celou Evropu. Na základě rostoucího odporu muselo být přerušeno hledání místa pro konečné úložiště v České republice. Velký odpor obyvatel se vzedmul proti rozšíření a stavbě nového vedení vysokého napětí, které je v případě rošíření elektrárny o nové bloky zcela nezbytné. Byly také společně podány stížnosti do Bruselu proti procesu EIA k záměru rozšíření JE Temelín, které je v rozporu v evropským právem. V důsledku toho byl český zákon EIA Evropským soudním dvorem označen jako protiprávní. V rámci protestní akce, iniciované v Horním Rakousku, poslalo 7.000 angažovaných občanů stížnost Evropské komisi proti porušení evropského práva a proti nečinnosti rakouské spolkové vlády. “Tato akce spustila ve Vídni, Praze a Bruselu alarm,” říká Radko Pavlovec. “Jaderné lobby je teď jasné, že protiprávní proces EIA nepřinese žádnou právní bezpečnost, ale způsobí několikaleté zpoždění.”

K rozhodnutí proti ukvapenému rozšíření jaderné elektrárny Temelín přispěly také energeticko-politické a ekonomické aspekty. Odůvodnění ůdajné potřebnosti stavby nových dvou temelínských bloků se zakládalo místo seriózních prognóz na nehorázné propagandě. Tato klíčová otázka byla Radkem Pavlovcem a jaho týmem v České republice opakovaně tématizována a podložena několika studiemi. Topolánkova vláda ustanovila komisi, která měla vypracovat možné scénáře energetického zásobobání v České republice. Protože se mezi těmito scénáři objevily i scénáře bez dalšího rozšiřování jaderné energetiky, sestavil tehdejší premiér Topolánek tým atomových lobbyistů, určený k cenzuře této zprávy. Následně Topolánek představil scénář s rozvojem jaderné energetiky jako jediný výsledek činnosti komise. Nová koaliční vláda podnítila přezkoumání scénářů. Její experti došli k podobným závěrům jako odpůrci jádra: prognózy dalšího vývoje spotřeby elektřiny jsou posazeny nerealisticky vysoko a předpokládané výnosy z exportu neodpovídají očekávání trhu. “Mám velkou radost z potvrzení našich výsledků,” říká Radko Pavlovec.

Zastavení rozšíření jaderné elektrárny Temelín znamená také předběžný konec nových reaktorů v lokalitách Dukovany a Jaslovské Bohunice. Firma ČEZ při vypsání tendru počítala kromě výše zmíněných dvou nových bloků v Temelíně také s opcí na další tři bloky v těchto lokalitách. Celký objem kontraktu měl dosahovat výše 20 miliard Eur. Také v tomto ohledu však musely být odhady poupravovány. Místo avizovaných 4 miliard euro na reaktor se již mluví o zdvojnásobení investiční nákladů.

.