Akceptuje rakouská politická scéna nezákonný proces EIA k rozšíření JE Temelín?

Co se odehrálo při mezistátních konzultacích v Praze?

Dne 31. ledna se v Praze konaly mezistátní konzultace v rámci probíhajícího procesu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) na projekt rozšíření jaderné elektrárny Temelín. Přes známý odklad projektu by provozovatel JETE tento proces, který probíhá podle českého zákona EIA, jenž je v rozporu s evropskou legislativou, evidentně rád uzavřel co možná nejrychleji.

Vydání pozitivního posoudku podle přání zadavatele projektu nestojí nic v cestě. České Ministerstvo životního prostředí zcela podléhá atomové lobby. Závažné námitky, jako např. neuvedení konkrétního typu reaktoru ani konkrétního výkonu, stejně jako nevyřešená otázka nakládání s vysoce radioaktivním odpadem, jsou vždy smeteny ze stolu cynickými a planými argumenty.Je proto nutné využít každé nabízející se možnosti k zastavení této frašky a k otevření nového procesu EIA v souladu s evropským právem. „Rakouská spolková vláda ohledně výsledků jednání mlčí a také není nic známo ohledně pozic, které na pražském jednání zaujaly jednotlivé spolkové země,“ zlobí se Radko Pavlovec, nezávislý konzultant v energetice. „Politika utajování, která začala v dubnu loňského roku v Bratislavě, se zjevně stala pravidlem,“ varuje Pavlovec.

Na právní nedostatky českého zákona EIA upozorňoval Pavlovec již na podzim 2008 na bilaterálním expertním setkání a požadoval jejich nápravu. Spolková vláda však nepodnikla nic k nápravě tohoto stavu. Stížnost podaly české, hornorakouské a bavorské nevládní organizace, stejně jako země Horní Rakousko. Protože česká strana odmítala úpravu zákona EIA, podala Evropská komise stížnost k Evropskému soudnímu dvoru. V červnu 2010 potvrdil Evropský soudní dvůr ve svém stanovisku existenci právních vad v českém zákoně EIA. Proces EIA na rozšíření Jaderné elektrárny Temelín byl přesto zahájen podle tohoto právně vadného znění zákona. „Pro rakouskou spolkovou vládu plyne na základě jasné skutkové podstaty zřejmá povinnost zahájit proces pro porušení smlouvy proti České republice, aby tak byla ukončena tato fraška,“ říká Pavlovec. „Požádal jsem ministra Berlakoviche, aby zveřejněnil výsledky zasedání z 31. ledna,“ dodává Pavlovec.

 

.