Chybějící podpora pro efektivní protijadernou politiku

Prohlášení Radko Pavlovce k ukončení činnosti ve funkci pověřence země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení

Od 1.1.2011 již nevykonávám funkci pověřence země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení. Vykonával jsem ji od dubna 1998 jako nezávislý konzultant v oblasti energetického hospodářství na základě smlouvy se zemí Horní Rakousko, ne tedy jako zemský úředník. Funkce byla zřízena na základě dohody všech politických stran v hornorakouském zemském sněmu. Tato konstrukce tedy umožňovala určovat priority a tématické okruhy činnosti nezávisle a bez ohledu na zájmy jednotlivých politických stran.

Vznikla tak jediná vládní instituce v celé Evropě, která systematicky vyvíjela aktivní činnost v oblasti protijaderné politiky. Za největší úspěch považuji můj příspěvek k odstavení osmi obzvláště nebezpečných sovětských reaktorů v rámci procesu rozšiřování EU. Obzvláště důležité bylo odstavení dvou zcela zastaralých a nebezpečných reaktorů ve slovenských Bohunicích, které významně přispělo ke zvýšení jaderné bezpečnosti v celém středoevropském regionu.

Pokus o vyřešení odstranění bezpečnostních nedostatků modernějších typů sovětských reaktorů, jako např. JE Temelín, však zmařil rakouský kancléř Schüssel, který uzavřel nestandartním způsobem tzv. Dohodu z Melku. Tato dohoda se v následujích letech ukázala jako zcela nedostatečná. Česká republika také zpochybnila její mezinárodněprávní platnost. Důsledkem je skutečnost, že nejzávažnější bezpečnostní nedostatky JE Temelín nebyly do dnešního dne odstraněny.

Od uzavření dohody z Melku v roce 2000 bylo možno pozorovat stálé oslabování rakouské protijaderné politiky na spolkové úrovni, které se začalo projevovat i v jednotlivých spolkových zemích. V minulém roce vyšlo najevo, že se bývalý kancléř Schüssel stal členem dozorčí rady německého atomového koncernu RWE a další bývalý kancléř Gusenbauer převzal vedení dozorčí rady stavební firmy Strabag, která se podílí na dostavbě JE Mochovce. Vzhledem k primární odpovědnosti těchto osob je z mého pohledu třeba osvětlit pozadí demontáže rakouské protijaderné politiky v poslední dekádě. Vypracoval jsem proto návrh na ustanovení parlamentního výboru k této otázce a spolu se zástupci dvou rakouských NGO oslovil všechny parlamentní strany. V té době již politický tlak a intervence nabyly takových rozměrů, že jsem neviděl další možnost efektivního výkonu funkce pověřence a s koncem roku 2010 na její výkon rezignoval. Od té doby vykonávám pouze funkci poradce pro oblast jaderné energetiky na omezenou dobu.

Mé angažmá v oblasti energetiky a energetické politiky začalo dávno před nástupem do funkce pověřence pro otázky jaderných zařízení, není nijak vázáno na vývoj v zemi Horní Rakousko a bude tedy v každém případě pokračovat. Jsem ochoten funkci pověřence dále vykonávat, pakliže budou pro ni vytvořeny náležité podmínky. Tou hlavní jsou politická nezávislost při výkonu funkce a důvěryhodnost celé konstrukce i z mezinárodního hlediska. Důležitým měřítkem důvěryhodnosti bude přístup jednotlivých politických stran k ustanovení již zmíněného parlamentního výboru pro osvětlení pozadí demontáže aktivní rakouské protijaderné politiky na spolkové úrovni.

 

.