Tavení paliva v JE Fukušima 1 lze už jen stěží zabránit

Je nutné správně posoudit radioaktivní únik – seriózní informace japonskému obyvatelstvu musí být zajištěny z nezávislých informačních zdrojů

Tavení paliva ve třech reaktorech, postižených selháním chlazení v japonské jaderné elektrárně Fukušina 1, lze nyní už jen stěží zabránit. Podle nejnovějších hlášení poklesl stav vody ve 2. reaktorovém bloku i přes zaplavování mořskou vodou a palivové tyče zůstaly zcela suché, proto již není možné zabránit jejich roztavení. Úspěšnost takových opatření u ostatních bloků je stejně tak sporná. Skutečnost, že raktorová budova 2. bloku je oproti blokům 1 a 3 stále neporušená, nepředstavuje žádnou dodatečnou ochranu. Budova nemůže v případě selhání ochranné obálky odolat vzniklému tlaku a došlo by k jejímu zničení, čímž by do okolí unikl radioaktivní inventář reaktoru.

Při havárii takového měřítka nutno počítat s únikem 30 až 90 procent izotopů jodu 131 a césia 137. Po zničení reaktorových budov u 1. a 3. bloku tyto lehce prchavé můžou unikat. Po zničení budov již filtrace nefunguje. „Muselo již dojít k podstatným únikům radioaktivních inertních plynů xenon a krypton, stejně jako I 131 a Cs 137,“ domnívá se Radko Pavlovec, nezávislý energetický expert. „Informační politika japonského provozovatele, japonské vlády a Mezinárodní atomové organizace je neudržitelná. Je nutné zřídit nezávislou informační platformu prostřednictvím internetových médií pro japonské obyvatelstvo, které bylo ponecháno v nejistotě a stresu,“ žádá Pavlovec.
O událostech v Japonsku trvale informují i česká média. Tady je odkaz na stránky serveru idnes.cz

 

.