Protichůdné informace o stavu JE Fukušima 1

Zatímco SÚJB před 5 dny informoval o zklidnění situace, japonský jaderný dozor dnes překvalifikoval havárii na nejvyšší stupeň

Aktuální informace ze stránky  SUJB :

Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 7.4.2011, 10:00 SELČ)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí – půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Aktuální informace japonského jaderného dozoru jsou daleho pesimističtější: Únik radioaktivních částic z JE Fukušima 1 odpovídá nejvyššímu stupni 7 stupnice INES, stejně jako v případě JE Černobyl před čtvrtstoletím.

.