Výroky premiéra Nečase o zvýšení cen elektřiny jsou zcela nepodložené

Skutečným rizikem pro nárůst cen je výstavba dalších bloků v JE Temelín

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

(Praha, 2. června 2011) Výroky premiéra Nečase o zvýšení tuzemské ceny elektrické v důsledku odstoupení Německa od využívaní jaderné energie jsou zcela nepodložené. Dle německých studií nebude mít výstup z jádra ve střednědobém horizontu téměř žádný vliv na cenu elektřiny. Maximální dopad se odhaduje ve výši do 1 centu na kWh. V dlouhodobějším horizontu se naopak projeví pozitivní ekonomické dopady tohoto kroku, které cenu v porovnání s konvenčními zdroji sníží a zlepší tak konkurenceschopnost německého průmyslu. Premiér Nečas žadnou odbornou studii, která by jeho výroky podložila, nezveřejnil. Jedná se tedy zřejmě o pokus dezinformace veřejnosti v zájmu jaderné lobby, která se obává ohrožení plánu výstavby nových experimentálních reaktorů v JE Temelín. „Právě tento projekt je ovšem hlavním rizikem pro masivní zvýšení ceny elektrické energie v České republice“, prohlásil Radko Pavlovec, nezávislý konzultant v oblasti energetiky. „Čeští spotřebitelé by měli podle premiérových představ podpořit ambice amerických, ruských či francouzských dodavatelů častkou až 500 miliard korun“.

Již v současnosti se exportuje celá roční výroba temelínských bloků. Tehdejší prognózy zastánců dostavby JE Temelín o údajném nedostatku elektrické energie se prokázaly jako zcela chybné. Namísto proklamovaného pozitivního efektu na cenu energie došlo po zprovoznění JE Temelín k enormnímu nárůstu cen. Je velmi překvapující, že v případě nových bloků v Temelíně se objevují velmi podobné argumenty, jako v minulých letech. „Lobbying premiéra Nečase pro výstavbu nových bloků v JE Temelín ohrožuje české spotřebitele a konkurenceschopnost českého průmyslu“, prohlásil Pavlovec. „Ti by totiž v konečném důsledku museli zaplatit „jadernou daň“ za chybné rozhodnutí vlády“, dodal Pavlovec.

 

.