Akční protiatomový plán spolkové vlády: chlácholení bez konkrétního obsahu

Stanovisko Radko Pavlovce k nedostatečné aktivitě rakouské spolkové vlády v rámci protiatomového akčního plánu

Rakouská spolková vláda zaměrně otálí s realizací účinných kroků proti atomovým elektrárnám Mochovce a Temelín a proti prodloužení provozu německých jaderných elektráren. Akční protiatomový plán, který dnes přijala rakouská spolková vláda představuje pouze uklidňovací terapii bez konkrétního obsahu. Jedná se o pouhá všeobecná konstatování, ve většině případů nemá spolková vláda žádné kompetence k prosazení uvedených kroků. Velmi nápadné však je, že právě enormně důležité kroky, o kterých by spolková vláda mohla rozhodnout, nebyly dnes přijaté. Jedná se o proces kvůli porušení smluv vůči Slovensku, Německu a České republice. „Dnes přijatý protiatomový akční plán je zcela bezcenný,“ říká Radko Pavlovec, nezávislý expert na energetiku. „Vláda se dostala pod tlak vlivem událostí v Japonsku a chce pouze získat čas, aby mohla po návratu do normálu hodit zpátečku – proto přijímá neúčinná opatření místo účinné protiatomové politiky,“ kritizuje Pavlovec.

Jako obzvláště nápadná se jeví skutečnost, že ani pod dojmem katastrofy ve Fukušimě nebyla přijata žádná opatření proti jaderným elektrárnám bez kontejnmentu. Selhání takového zařízení lze nyní zažít ve Fukušimě. „Především ukončení obzvláště nebezpečného projektu dostavby AE Mochovce představuje největší příležitost,“ říká Pavlovec. „Spolková vláda má příležitost okamžitě zahájit se Slovenskem proces kvůli porušení přístupové smlouvy,“ dodává Pavlovec.

.