Spolková vláda musí po včerejších výrocích premiéra Nečase bezpodmínečně zahájit řízení proti ČR kvůli procesu EIA na rozšíření JE Temelín

Prostřednictvím médii avizovala včera rakouská vláda, že podnikne právní kroky proti JE Temelín a Mochovce.

V případě nových bloků JE Temelín se nabídla jedinečná možnost upozornit na proces EIA, který odporuje unijní legislativě, a to při příležitosti návštěvy českého premiéra Nečase ve Vídni. Místo tohoto požadavku, který je podpořen rozhodnutím Evropského soudního dvora, se spolkový kancléř Faynmann omezil na nepochopitelně minimální požadavek, aby byly rakouské nevládní organizace zahrnuty mezi účastníky řízení. Nečas tento požadavek odmítl s tím, že „nevládní organizace již účastníky procesu EIA jsou“. Po této odpovědi je teď zcela jasné, že Česká republika chce bez nejmenších pochyb co nejrychleji vyřídit proces EIA na základě zákona, který je v rozporu s evropskou legislativou. „Jedinou možnou reakcí na tento stav je zahájení mezistátního řízení kvůli porušování smlouvy,“ říká Radko Pavlovec, nezávislý odborník na energetiku. „Spolková vláda musí prokázat věrohodnot včera přijatého protiatomového akčního plánu,“ dodáva Pavlovec.

.