Informace ke katastrofě v japonské JE Fukushima 1

V japonské jaderné elektrárně Fukushima 1 došlo k několikanásobné nadprojektové havárii (Super-GAU) s velkým únikem radioaktivních látek do životního prostředí. Havárie v blocích 1-3 byla ohodnocena nejvyšším stupněm 7, který dosud platil pouze pro katastrofu v Černobylu. Situace je stále mimo kontrolu. Postiženy jsou 4 ze 6 bloků v této lokalitě.

 

V zastaralých blocích bez pevné obálky (containmentu) došlo po silném zemětřesení dne 11.3. 2011, které vyvolalo silnou vlnu „cunami“, k přerušení elektrického vedení a výpadku chladících systémů. Nouzové generátory byly poškozeny přílivovou vlnou. Po vyčerpání energie nouzových baterií došlo po několika hodinách ke ztrátě chladiva. Po selhání systémů snížení tlaku došlo k explozím reaktoroven, chybí tedy druhá bariéra. Také tlakové nádoby byly poškozeny, radioaktivní látky se tak bez překážek dostávají do životního prostředí.

Několikanásobná nadprojektová havárie (Super-GAU) by mohla dokonce přesáhnout následky katastrofy v Černobylu

Celkový únik izotopů cesia a jódu již dosáhl či dokonce přesáhl množství těchto látek uvolněných v případě Černobylské katastrofy. Z postižených bloků vytéká silně radioaktivně zamořená voda, v moři byly naměřeny extrémní hodnoty záření. Vysoké hodnoty byly zjištěny také ve větší vzdálenosti od havarované elektrárny. Japonské úřady tak musely nařídit evakuaci dalších oblastí mimo původní zónu 20km. Potraviny z různých regionů vykazují vysoké hodnoty radiace.

Další informace

.