Všechna krajská zastupitelství odmítají úložiště jaderného odpadu na svém území.

Před nadcházejícími volbami do krajských zastupitelských orgánů deklarovala krajská zastupitelstva ve všech čtyřech dotčených krajích své rozhodné odmítnutí úložišti jaderného odpadu na svém území. Krajští zastupitelé odmítli dokonce i zanesení záměru do územního plánu, což může znamenat ukončení průzkumných prací ve vytipovaných lokalitách.„Mezinárodní odpor proti atomové energii a informování české veřejnosti se vyplatily,“ říká Radko Pavlovec. „Odpor občanů zastavil práce na hledání místa pro úložiště. Povolit výstavbu nových jaderných bloků bez vyřešení likvidace vysokoradioaktivního odpadu by bylo zcela nezodpovědné.“

Stejně jako všude na světě zůstává i v České republice otázka ukládání radioaktivního odpadu nevyřešena. Podle českého Atomového zákona by tato situace měla vést k okamžitému zastavení provozu jak JE Temelín, tak JE Dukovany. Aby se tento problém obešel, je vyhořelé jaderné palivo deklarováno nikoliv coby radioaktivní odpad, nýbrž jako „důležitá surovina k dalšímu zpracování“. Tento trik umožňuje další provoz jaderných elektráren bez vyřešení likvidace odpadů.

Přes principiální pochybnosti ohledně možnosti uložení odpadu v hlubinných skladech pokračují v České republice práce na hledání lokality. Prvním krokem byly průzkumné vrty, ale již tyto aktivity narazily na silný odpor dotčených obcí a regionů. Významnou měrou přispěly české nevládní organizace, které občanům přinesly důležité informace o negativech projektu tohoto druhu.
Ve většině předběžně vytipovaných oblastí proběhla místní referenda, která s převahou přes 90% odmítla výstavbu skladu vysokoradioaktivních odpadů. Vzhledem k tomuto rozhodnému odporu byl tehdejší ministr průmyslu Urban v roce 2004 nucen vyhlásit pětileté moratorium na hledání lokality.

.