Lobbyisté zneužívají jaderné fórum v Praze pro jednostrannou propagaci renesance jaderné energetiky.

Dnes začíná v Praze dvoudenní zasedání jaderného fóra.Přislíbená “kritická diskuze všech aspektů” této nebezpečné technologie se však nekoná.

(Praha 22. dubna 2008). Oslavné ódy namísto vyvážené odborné diskuze – tak se dá charakterizovat dnes začínající jaderné fórum v Praze. Toto pojetí je ovšem v příkrém rozporu s přísliby zástupců EU a organizátorů fóra. “Namísto příslíbené “kritické diskuze všech aspektů” jaderné technologie se fórum zneužívá pro jednostrannou propagaci nepotřebných a nebezpečných jaderných projektů v České republice a na Slovensku”, prohlásil Radko Pavlovec. “Nevyřešené otázky jaderné bezpečnosti a likvidace radioaktivních odpadů či zjevná ekonomická nevýhodnost jaderné energetiky se v rámci fóra cenzurují”.

V posledních měsících se do popředí diskuze dostává otázky ochrany klimatu. Jaderná lobby prezentuje svou technologii jako cestu k omezení oteplování. Právě kritická diskuze tohoto důležitého aspektu by měla být jedním z hlavních témat fóra. Tato diskuze by totiž ukázala, že jaderná energetika vzhledem ke svému vysokému riziku a nákladům nemůže být žádným realistickým prostředkem ochrany klimatu. Ve skutečnosti se jedná o poslední pokus o zdůvodnění existence technologie, která se projevila jako slepá cesta v energetice.

„Výroky představitelů jaderné lobby v popředí jaderného fóra silně připomínají rétoriku typu „poručíme větru, dešti” z padesátých let”, prohlásil Pavlovec. “Organizátoři fóra nejsou zřejmě pro organizaci objektivní diskuze této komplexní problematiky dostatečně kompetentní. V rámci EU bude tedy třeba otevřít diskuzi, jak je možno zamezit dalšímu zneužívání tohoto fóra pro nekritickou propagaci jaderné energetiky“.

.