Zpráva Pačesovy komise: Jednostranná doporučení v zájmu jaderné lobby, pohádka o nezávislosti skončila.

Experti premiéra Topolánka budou zprávu komise před předložením vládě dále upravovat.

Praha (4. července 2008). Proklamovaná nezávislost tzv. Pačesovy komise se po dnešní tiskové konferenci projevila s konečnou platností jako pohádka a matení veřejnosti. Prezentovaná doporučení se totiž ve většíně případů týkají hlavně jednostranné propagace jaderné energetiky se zjevným cílem ovlivnit platnou koaliční dohodu a prosadit co nejrychleji výstavbu dalších jaderných zdrojů.

I když výstupy komise jsou zjevně tendenční a upřednostňují jadernou energetiku, není premiér Topolánek zřejmě ještě zcela spokojen. Před předložením vládě budou zprávu upravovat jím vybraní experti. Je příznačné, že se mezi nimi nachází jeden z hlavních jaderných lobbyistů pan Janouch. Osoby s kritickým přístupem k jaderné energetice naopak chybí. „Ustanovením své opravné komise odhalil premiér Topolánek celý proces Pačesovy komise jako frašku pod taktovkou jaderné lobby“, prohlásil Radko Pavlovec. „Pačesova komise byla pouze využita k vytvoření dojmu „nezávislosti“ vůči české veřejnosti.“

Prezentované doporučení komise pro zahájení procesu EIA na výstabu nových jaderných bloků je zcela neseriózní a představuje kapitulaci před politickým tlakem jaderné lobby. Proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) je totiž v České republice pouhou formalitou, která nemůže ani v nejmenším zamezit realizaci jakéhokoli nebezpečného projektu. Dokonce ani případné negativní stanovisko Ministerstva pro životní prostředí nemůže zamezit realizaci projektu, který má zjevně negativní dopady na životní prostředí. „Po zkušenostech z mnoha procesů EIA na jaderná zařízení je nutno konstatovat, že se jedná pouze o divadlo pro veřejnost bez možnosti něco ovlivnit“, prohlásil Radko Pavlovec. „Procesem EIA by bez problémů prošel i černobylský reaktor. Výsledkem by bylo zjištění, že všechny vlivy tohoto zařízení končí u plotu areálu jaderné elektrárny“, dodal Pavlovec.

Iniciativa jaderné lobby pro výstavbu dalších jaderných bloků je ve skutečnosti útokem na bezpečnost a peněženky všech občanů. Žádný objektivní důvod pro výstavbu nových jaderných kapacit totiž neexistuje. Česká republika je jedním z největších exportérů elektrické energie. Nezodpovědné strašení občanů nedostatkem energie připomíná dobu před rozhodnutím o dostavbě JE Temelín. Tyto „odborné informace“ se ovšem projevily jako lži. Ve skutečnosti se Česká republika stala ještě před spuštěním temelínských bloků jedním z největších vývozců elektrické energie v Evropě. „Příznivci atomu se skrývají za vykonstruované argumenty o údajném hrozícím nedostatku energie či ohrožení energetické bezpečnosti, kterou chtějí zřejmě chránit použitím jaderného paliva z Ruska“, prohlásil Pavlovec. „Ve skutečnosti jde pouze nastartování nebezpečných a ekonomicky nevýhodných jaderných projektů na úkor českých spotřebitelů a daňových poplatníků“.

Odstrašující příklad pro využívání jaderné energie je přitom možno nalézt v jihočeském Temelíně. Ani po pěti letech provozu se nepodařilo odstranit závažné bezpečnostní nedostatky, které jsou předmětem dohody z Melku. Projekt je ekonomickou katastrofou pro Českou republiku, jejíž důsledky cítí spotřebitelé při každoročním masívním zvyšování cen elektrické energie. Z investovaných 100 miliard totiž JE Temelín dosud nesplatila nic. „Na místo ztrátové elektrárny musí zisk ČEZu tedy vytvářet spotřebitelé prostřednictvím převýšených cen elektrické energie“, prohlásil Pavlovec. „Jedná se o skrytou daň za využívání jaderné energie“.

.