Máme dostavět další bloky Temelína?

Polemika v rámci diskuse na stránkách MF DNES na téma – možné rozšíření naší jaderné energetiky

Radko Pavlovec, pověřenec Horního Rakouska pro otázky jaderných zařízení říká „NE“

Rozšíření JE Temelín je třeba v zájmu občanů České republiky zabránit. Volání po rychlém rozhodnutí o nových jaderných blocích za situace, kdy se exportuje větší množství energie, než vyrobí oba temelínské bloky, je totiž čistou demagogií. Připomíná to situaci před rozhodováním o dostavbě bloků 1 a 2 v letech na přelomu 80. a 90. let, ovšem s jedním rozdílem: tenkrát byly nadbytečné kapacity utajovány, aktivovány byly až po rozhodnutí o dostavbě. Dnes jsou informace o vysokém exportním saldu přístupné každému.

Bezpečnostní a ekonomická bilance bloků 1 a 2 JE Temelín je dostatečně odstrašujícím příkladem, který musí každého racionálně uvažujícího člověka od výstavby dalších bloků v Temelíně či v jiné lokalitě nutně odradit. Dosud nebyly odstraněny nejzávažnější bezpečnostní nedostatky těchto sovětských reaktorů WWER 1000, naopak se objevily nové problémy – viz deformace jaderného paliva.

Odstrašující je i ekonomika projektu JE Temelín. Otevřená je pouze otázka, kolik desítek miliard dosáhne konečná ztráta. O nějakém zisku z tohoto projektu se již neodváží mluvit ani nejskalnější zastánci jaderné energetiky. Právě k ukrytí těchto gigantických ztrát vytvořil ministr Grégr takzvaný SuperČEZ, a eliminoval tak pozitivní důsledky liberalizace trhu. Následně stát umožnil nově vzniklému kolosu (který byl dle tehdejší propagandy vlády vytvořen právě z důvodu snížení cen elektřiny) zvyšovat ceny razantním tempem až na dnešní nemorální úroveň. Jde prostě o skrytou daň za využívání jaderné energie.

Nesmyslnost požadavku po rychlém zahájení výstavby dalších jaderných elektráren je více než zjevná. Co tedy vede zástupce firmy ČEZ a některé politiky k bezohlednému prosazování „rychlého rozhodnutí“? Odpověď je poměrně jednoduchá: jde o „otevření staveniště“, to jest zahájení výstavby. Již investice několika miliard do zbytečného a ekonomicky nesmyslného projektu totiž dostačuje, aby zajistila jeho dokončení. Argument „záchrany již proinvestovaných prostředků“ potom zaručí, aby se zbytečně promrhaly další desítky miliard. Rozšíření Temelína je tedy nutno zabránit, protože by způsobilo nárůst jaderného rizika a promrhání dalších desítek miliard na úkor českých spotřebitelů a daňových poplatníků.

.