Prohlášení vlády o ukončení procesu z Melku je skandální a nemá žádný odborný podklad.

Informace o závažných bezpečnostních nedostatcích JE Temelín obdrželi všichni členové vlády.

”Praha/Linec (26. dubna 2007).” Prohlášení české vlády o ukončení procesu z Melku nemá žádný odborný podklad. Vláda se zřejmě vůbec nezabývala rakouskou expertní zprávou, která jednoznačně dokumentuje přetrvávání závažných bezpečnostních nedostatků, jejichž odstranění je hlavním obsahem dohody z Melku. Tato zpráva byla zveřejněna již v červnu 2005 a opakovaně předána členům české vlády. V březnu 2007 byli informováni i všichni členové nové vlády. „Přístup české vlády k otázkám jaderné bezpečnosti je nutno označit za skandální“, prohlásil Pavlovec. „Zcela nekritické přebírání odborně nepodložených pozic jaderné lobby ohrožuje především bezpečnost občanů České republiky“.

Konečná technická zpráva mezinárodní komise, která pracovala z pověření rakouské vlády, je k dispozici již od října 2005. Zpráva jednoznačně potvrzuje přetrvávání nejzávažnějších bezpečnostních nedostatků. Z české strany nebyla žádná podobná zpráva vypracována a do dnešního dne neexistuje ani žádné odborné stanovisko k závěrům rakouské zprávy.

Dohoda z Melku je závaznou mezinárodněprávní dohodou mezi Českou republikou a Rakouskem. Kapitola VI dohody z Melku (ve znění z Bruselu ze dne 29.11.2001) vytváří přímý vztah mezi zahájením komerčního provozu JE Temelín a vyřešení bezpečnostních problémů, specifikovaných v příloze 1. Na základě všeobecného konsensu je kolaudace elektrárny považována za nejzazší mez zahájení komerčního provozu. Vzhledem k nevyřešeným centrálním bezpečnostním problémům vyplývá z vydání kolaudačního rozhodnutí jednoznačné porušení dohody z Melku. „Hlavním obsahem dohody z Melku je odstranění závažných bezpečnostních nedostatků a ne pouze informace o jejich existenci“, prohlásil Pavlovec. „Navrhovaná smlouva o předávání informací tedy nemůže být náhradou za porušení dohody“.

.