Další porucha jaderné elektrárny, tentokrát na 2. bloku JE Temelín

Armatura na potrubí mezi budovou pomocných provozů na zpracování radioaktivních odpadů a primárním okruhem 2. bloku byla otevřená. Událost je klasifikována na stupni INES 1

V neděli došlo na JE Temelín k události, která je klasifikovaná jako INES 1. Při najíždění bloku 2 po odstávce na výměnu paliva bylo zjištěno, že spojovací vedení mezi budovou pomocných provozů a primárním okruhem bloku 2 je natlakováno. Poslíze našli pracovníci elektrárny otevřený ventil, který ručně uzavřeli. Podle sdělení provozovatele JETE nedošlo v žádném případě ke znečištění primárního okruhu, ani k uvolnění radioaktivních látek do okolí. I když se jednalo o událost s klasifikací INES 1, ke které došlo na základě lidského selhání, bylo Rakousko informováno až po 2 dnech. „Událost je beze sporu další v řadě nedbalostí, které jsou v Temelíně na denním pořádku,“ říká Radko Pavlovec. “Tentokrát se však porucha týká primárního okruhu. Podobně ohodnocená událost na slovinské jaderné elektrárně Krško nedávno znepokojila celou Evropu.“

.