Odstávka prvního bloku JETE poukazuje na závažné problémy v aktivní zóně.

Odstranění hrozícího nebezpečí je maskováno jako „plánovaná odstávka“.

”Linz/Praha, 25. ledna 2007.” Za sdělením provozovatele JE Temelín, podle kterého dojde v 1. bloku „kvůli výměně čtvrtiny jaderného paliva k plánované dvouměsíční odstávce“, se ukrývá nouzové opatření k odstranění bezpečnostního rizika. Bezpečný provoz prvního bloku již nelze kvůli závažným problémům v aktivní zóně reaktoru zajistit. „I když jak provozovatel JETE, tak Státní úřad pro jadernou bezpečnost veřejně popřeli výsledky našich výpočtů k degradaci aktivní zóny, stejně byli donuceni k výměně“, říká Radko Pavlovec. „Včasným zveřejněním informací se tentokrát povedlo prosadit odstávku dřív, než bylo dosaženo kritické situace jako 2. června 2006.“

Degradace aktivní zóny prvního bloku JETE razantně pokračovala. V rámci posledního kontrolního měření dne 6. ledna již víc než polovina řídících tyčí (32 z celkových 61) nedosedla do předepsaných koncových poloh. Na základě těchto údajů bylo možno předpovědět, že ke kritickému stavu se selháním řídících tyčí, by došlo již v polovině února.

Předčasná výměna paliva však nemůže být považována za skutečné řešení problému. Jedná se pouze o odstraňování příznaků. Skutečná příčina spočívá v nevhodnosti jaderného paliva firmy Westinghouse, které tato společnost vyvinula pro JE Temelín jako prototyp, v podmínkách trvalého provozu. Jak je vidět na základě dosavadního vývoje, předčasná výměna paliva na podzim roku 2006 nevedla k žádnému zlepšení. „Předčasná výměna paliva vyprodukuje pouze zbytečně další tuny vyhořelého jaderného paliva, aniž by došlo ke zlepšení situace,“ dodává Pavlovec. „Nová vláda by měla v zájmu bezpečnosti a ochrany životního prostředí co nejrychleji zabránit dalšímu provozu s vadným palivem.“

.