Degradace aktivní zóny 1. bloku JETE: Opatření provozovatele nepřinesla žádné zlepšení, SÚJB nadále pasivní.

Provoz s nižším využitím paliva vede k nadbytečné produkci radioaktivního odpadu a odporuje atomovému zákonu.

”České Budějovice, 22. března 2007.” Degradace aktivní zóny prvního bloku JETE pokračovala razantně i v 5. palivové kampani. V rámci posledního kontrolního měření pádu klastrů po odstavení reaktoru dne 25. ledna nedosedlo již 59% řídících tyčí do předepsaných koncových poloh. Porovnání vývoje s předešlou palivovou kampaní ukazuje, že údajná nápravná opatření provozovatele nevedla k žádnému zlepšení. „Degradace aktivní zóny pokračovala dokonce rychlejším tempem, než v předešlé kampani“, prohlásil Radko Pavlovec. „SÚJB tedy po vyhodnocení nemá žádný důvod povolit další provoz s vadným palivem“.

Předčasná výměna paliva nemůže být považována za skutečné řešení problému. Jedná se pouze o odstraňování příznaků. Skutečná příčina spočívá v nevhodnosti jaderného paliva firmy Westinghouse, které tato společnost vyvinula pro JE Temelín jako prototyp, v podmínkách trvalého provozu. Jak je vidět na základě dosavadního vývoje, předčasná výměna paliva v létě 2006 nevedla k žádnému zlepšení (viz grafické znázornění). Bezpečný provoz prvního bloku již nelze kvůli závažným problémům v aktivní zóně reaktoru zajistit.

Pokračování provozu s vadným palivem by do konce roku 2008 vedlo ke zbytečné produkci zhruba 23 tun vysokoradioaktivního odpadu. Tento provoz je v rozporu s §4 atomového zákona. Zajistit dodržování atomového zákona je jednou z hlavních povinností SÚJB. „Předčasná výměna paliva vyprodukuje pouze zbytečně další tuny vyhořelého jaderného paliva, aniž by došlo ke zlepšení situace,“ dodává Pavlovec. „Vláda by proto měla v zájmu bezpečnosti a ochrany životního prostředí co nejrychleji zabránit dalšímu provozu s vadným palivem.“

.