Experimenty v aktivní zóně JE Temelín pokračují – tentokrát s ruskou pomocí

Ruské palivo má být otestováno firmou v ruském vlastnictví

”Linec/Praha, 22. listopadu 2007.” Poté, co definitivně ztroskotalo odstranění závažného bezpečnostního problému jaderné elektrárny Temelín – konfigurace aktivní zóny – firmou Westinghouse, která byla dosavadním dodavatelem jaderného paliva, má být odstartován další nebezpečný experiment. „Po více než pětiletém provozu má být zkrachovalý prototyp od Westinghouse nahrazen jiným, tentokrát ruským prototypem“, prohlásil Radko Pavlovec. „Obyvatelstvo Střední Evropy bude znovu čelit dlouhodobým experimentům za provozu.“

Rekonstrukce aktivní zóny byla provozovatelem JETE prezentována jako jedno z nejúspěšnějších opatření k odstranění bezpečnostních nedostatků reaktorů VVER 1000. Již v roce 2000 bylo toto téma na pořadu předběžných jednání k Melkské dohodě. Česká strana prohlásila tento problém za vyřešený a Evropská komise toto stanovisko akceptovala. Z toho důvodu se problematika jaderného paliva nedostala mezi body Melkské dohody. Informace české strany se ovšem prokázaly jako chybné. Již zhruba po třech letech provozu se objevily deformace jaderného paliva, které v létě 2006 vedly až k porušení plné funkčnosti systému rychlého odstavení reaktoru prvního bloku. Až tlak ze strany veřejnosti přiměl provozovatele temelínské elektrárny ke konkrétním opatřením. Tato opatření jdou však na úkor jak ekonomiky provozu, tak na úkor životního prostředí. JETE nyní spotřebuje zhruba dvojnásobné množství jaderného paliva, než bylo původně plánováno. To vede ke stamilionovým ztrátám a k produkci zhruba dvojnásobného množství vysoce radioaktivních odpadů.

Nedávno se firma ČEZ rozhodla pro změnu dodavatele paliva. Místo společnosti Westinghouse jím má být ruský TVEL. Problém deformací jaderného paliva je v této souvislosti prezentován jako vyřešený. Veřejnosti se ale zamlčuje, že použití nového paliva představuje závažnou změnu v konfiguraci aktivní zóny jaderné elektrárny a že se jedná vlastně o nové spuštění reaktoru. Záležitost má zřejmě proběhnout velmi rychle, aby se předešlo medializaci problematiky. Evidentně nejsou naplánované žádné dlouhodobé testy, které jsou vzhledem k dřívějším deformacím paliva bezpodmínečně nutné. Místo toho má být vše vyřízeno čtyřměsíčním testem. Test má provést česká firma Škoda JS. „Tu ovšem nedávno koupil ruský dodavatel jaderných technologií,“ prohlásil Pavlovec. „Ruský dodavatel paliva chce nechat palivo otestovat svými ruskými kolegy v urychleném procesu. Český Úřad jaderné bezpečnosti k tomuto skandálnímu postupu opět mlčí.“

.