Prodej Severočeských dolů bez vyjasnění otázky územních limitů by představoval státní pomoc a tunelování státu.

Je nutno prozkoumat souvislost prodeje dolů s motivačním programem firmy ČEZ.

Prodej Severočeských dolů bez vyjasnění otázky územních limitů by představoval státní pomoc a v konečném důsledku tunelování státu. Pád územních limitů by totiž zvýšil cenu podniku o několik desítek miliard korun.

I když by se v případě prodeje SD firmě ČEZ vzhledem ke dvoutřetinové účasti státu jednalo převážně o „přestátnění“, připadla by minimálně třetina zisku privátním investorům na úkor daňových poplatníků. „Postup vlády je zcela nepochopitelný“, prohlásil Pavlovec. „Státní dárky pro firmu ČEZ mají zřejmě pomoci záplatovat stomiliardovou ztrátu z projektu JE Temelín“.

V souvislosti s prodejem SD firmě ČEZ bez výběrového řízení se jeví ve velmi podezřelém světle především tzv. „motivační program“ firmy ČEZ. Nejedná se o standartní program, jaký používají velké světové firmy, ale o ničím neopodstatněné obohacování členů vedení a dozorčí rady na úkor firmy. Firma ČEZ je nucena dodat těmto „oprávněným osobám“ 150.000 až 450.000 kusů akcií za cenu, která platila v době jejich nástupu do funkce. Ta se u většiny těchto osob dá odhadnout v průměrné výši zhruba 200 Kč. V současné době přesáhla cena akcií 700 Kč. Zisk těchto „oprávněných osob“ je tedy přímo úměrný ceně akcií na pražské burze. V letošním roce bylo na tento skandální program rozšířen až na 7 miliónů akcií. Za současných cen to znamená, že si účastníci programu rozdělí častku zhruba 3,5 miliard korun.

Největší vliv na jmenování členů vedení má vláda prostřednictvím FNM. Přímo odpovědná jsou hlavně ministerva průmyslu a financí. Je otázkou, zda motivační program firmy ČEZ nemůže prostřednictvím dosud neznámých dohod ovlivňovat i rozhodování vlády. Nápadná změna kurzu v případě prodeje SD – dříve vyloučení firmy ČEZ, nyní exkluzívní vyjednávaní – se jeví jako velmi podezřelá. Právě spekulace na velmi výhodný prodej SD firmě ČEZ s následným prolomením těžebních limitů byly hlavním faktorem astronomického růstu akcií firmy ČEZ v posledních týdnech.

Velmi podezřele působí jmenování pana Peciny vedoucím ÚOHS, který bude prodej posuzovat zhlediska možné státní podpory. Pecina totiž patří k okruhu oprávněných osob v rámci motivačního programu firmy ČEZ. Dosud přiznal, že od firmy ČEZ obdržel statisícové platby na pojištění a prohlásil, že se účasti na motivačním programu vzdal. Pro toto tvrzení ovšem neexistuje žadný právoplatný doklad. Vzhledem ke konstrukci programu mohou oprávněné osoby opce uplantnit i zpětně po delší dobu po odchodu z funkce. „Pan Pecina by jistě neměl otázku prodeje SD posuzovat, dokud neobjasní všechny okolnosti svých vztahů k firmě ČEZ“, prohlásil Pavlovec. „Měl by veřejnosti předložit právoplatný dokument, který by jednoznačně zamezil jeho účasti v motivačním programu. Dále by měl doložit vrácení plateb na pojistné, které v minulých letech obdržel od firmy ČEZ. Ministerstva průmyslu a financí by měla urychleně zveřejnit přesné pdoínky motivačního programu a údaje o tom, které osoby z něho profitují.“

 

.