Zrušení motivačního programu by umožnilo zamezit zvýšení ceny elektrické energie pro domácnosti po dobu tří let.

Každá česká domácnost přispívá částkou 1000 Kč na stamilionové odměny bossů firmy ČEZ. Vláda odměňuje členy představenstva a dozorčí rady ČEZu za celoevropský růst akciových trhů či za nápadně výhodný prodej distribučních společností a Severočeských dolů na úkor českých spotřebitelů.

Výroční zpráva skupiny ČEZ vykazuje pro rok 2005 náklady na tzv. motivační program pro členy vedení firmy a dozorčí rady ve výši zhruba jedné miliardy korun. To je ovšem pouze špička ledovce. Celkové náklady tohoto programu je však možno odhadnout na více než 4 miliardy korun.

Každá česká domácnost tedy přispěje na tento program částkou 1000 korun. Po posledním zvýšení ceny elektrické energie zaplatí české domácnosti ročně zhruba o 1,2 miliardy korun navíc. Pouze zrušením tohoto skandálního motivačního programu by bylo možno zamezit zvyšování cen pro domácnosti po dobu tří let.

Odměny v rámci motivačního programu dosahují desítek až stovek miliónů korun v zavislosti na funkci jednotlivých oprávněných osob. Jedná se násobky průměrné roční mzdy, o kterých nemohou snít vedoucí síly v žádné z evropských energetických firem. Zástupci vlády a firmy ČEZ poukazují na existenci motivačních programů i v jiných evropských energetických firmách a snaží se vyvolat dojem normality. Ve skutečnosti je motivační program firmy ČEZ zcela nestandartní a má s podobnými programy společný pouze název. Program totiž využívají i členové dozorčí rady. To vytváří prostor pro korupci a eliminuje jakoukoli kontrolu činnosti firmy.

Dalším velmi nestandartním bodem je skutečnost, že růst ceny akcií není oddělen od všeobecného růstu akciových trhů. Porovnání vývoje středoevropských trhů od doby před vznikem skupiny ČEZ v polovině roku 2003 ukazuje, že došlo ke všeobecnému zhodnocení akcií o zhruba 314%. To je hlavně důsledkem přílivu kapitálu do regionu v souvislosti s rozšířením EU. Akcie firmy ČEZ vzrostly v tomto období o zhruba 650%, což odpovídá zhodnocení rakouských energetických firem Verbund nebo OMV. V případě firmy ČEZ ovšem došlo k podstatným strukturálním změnám. Ceny akcií na počátku roku 2003 reflektovaly pouze původní firmu ČEZ před rozšířením o distribuční společnosti. Vznikem tzv. SUPER-ČEZu velmi výhodným prodejem státních podílů v distribučních společnostech bez soutěže došlo ke zdvojnásobení zisku nově vzniklé skupiny ČEZ. Dále firma ČEZ obdržela státní podíl v Severočeských dolech bez soutěže a za podezřele výhodných podmínek. Za velmi konzervativního předpokladu, že tyto transakce zvýšily hodnotu firmy na dvojnásobek, obdržíme zhodnocení akcií o zhruba 325%, což je pouze 3,5% nad zhodnocením akciového indexu. Je třeba dodat, že v důsledku dramatického růstu cen ropy a následně i elektrické energie došlo celosvětově k silnému zhodnocení akcií energetických firem. Velká většina z nich dosáhla mnohem vyššího zhodnocení než akciové indexy.

„Ani jeden z výše uvedených faktorů, které vedly ke zhodnocení akcií ČEZu, nemohl být ovlivněn vedením firmy“, prohlásil Radko Pavlovec. „Stát tedy miliardovými částkami odměňuje vedení a dozorčí radu firmy ČEZ za rozšíření EU, svá chybná politická rozhodnutí a ropnou krizi. Prostředky na tento nemorální program si obstarává od spotřebitelů prostřednictvím neopodstatněného zvýšování ceny elektrické energie“.

 

.