Změna opčního programu společnosti ČEZ přináší jen kosmetické úpravy.

Čeští spotřebitelé zůstanou pouhým zdrojem zisku pro dominantní polostátní firmu. Dnešní valná hromada společnosti ČEZ měla na programu úpravu velmi sporného motivačního programu, který za poslední rok přinesl manažerům společnosti ČEZ jednu miliardu korun.

Stát má v této akciové společnosti majoritní podíl a většinu, která mu umožňuje prosadit prakticky každou změnu, kterou považuje za potřebnou. Jeho zástupci přesto nijak nepřispěli ke zlepšení postavení českých spotřebitelů. Ponechali je v postavení, kdy jsou pouhým zdrojem snadného zisku.

Údaje o dosaženém zisku za loňský rok ve výši přes 17,6 miliardy korun mají budit dojem, že český elektrárenský gigant je velice úspěšná a dynamická firma. Za to dostávají její představitelé měsíčně statisícové platy a další bonusy. V porovnání s odměnami z titulu motivačního programu jsou však tyto odměny pouhým kapesným. Vybraní členové manažmentu loni získali jednu miliardu korun, a to na úkor jimi spravované firmy. Argumentace, že jejich činnost přispěla ke zvýšení hodnoty akcií ČEZu je zcela pochybná a klamavá.

Cena akcií rostla v posledních letech vlivem všeobecného růstu akciových trhů a hlavně pod vlivem politických rozhodnutí. Rozhodující politická reprezentace měla a má pro firmu ČEZ zvláštní slabost, která způsobuje, že zájem tohoto podniku je nadřazen zájmům milionů českých spotřebitelů i ostatních českých firem. Přesto, že hlavním argumentem pro vznik Skupiny ČEZ v roce 2003 byl deklarován zájem udržet ceny stálé elektřiny pro tuzemské spotřebitele, zdůvodňuje se rychlý nárůst cen elektrické energie na domácím trhu situací v Německu.

Jak politici, tak státní instituce trvale zvýhodňují společnost ČEZ a její manažery. V tomto duchu se nese i dnešní rozhodnutí o „kosmetických úpravách“ skandálního motivačního programu. Jsou zachovány veškeré výhody pro stavající manažery. Program tak nadále vytváří prostor pro korupci a eliminuje jakoukoli kontrolu činnosti firmy. Žádná z dřívějších výhod nebyla omezena, došlo dokonce ke zvýšení horní hranice ceny pro nákup akcií. To v konečném důsledku umožní zvýšit zist pro nynější zástupce firmy ČEZ.

Manažeři svou činností prakticky nepřispěli k výsledkům společnosti ČEZ, jsou odměňováni bezdůvodně. Jejich činnost se po dobu uplynulých dvou let soustředila především na budování neprivazovatelného kolosu. Jejich hlavní zájem, udržení současného stavu dostal na dnešní valné hromadě zase zelenou.

 

.