Závěrečné prohlášení Temelínské komise obsahuje nepřehlédnutelné rozpory se stanoviskem expertů při hodnocení nevyřešených bezpečnostních otázek

Přikrášluje komise výsledky, aby zneutralizovala dohodu z Melku?

Linec, 10. června 2008. Po včerejší závěrečné schůzce Temelínské komise v rakouském Melku panovaly nejprve lehce pozitivní dojmy, které se ale, poté co byly zveřejněny oficiální výsledky, změnily v rozčarování. Komise se nesjednotila dokonce ani ve věci zapojení nezávislých odborníků z třetích zemí, čímž byl evidentně opomenut hlavní cíl komise. Samochvála, zhusta se vyskytující v některých částech prohlášení, není tudíž namístě.

Úžas vzbuzuje také, jak popisuje konečné prohlášení komise otevřené bezpečnostní otázky. U nejdůležitějších bodů 1 a 2 se mluví o „sblížení názorů“, které má opodstatnit další projednávání v rámci nezávazné bilaterální informační dohody. „Tato formulace je v hrubém rozporu s poznatky expertů“, prohlašuje Radko Pavlovec. „V případě paralelního vedení vysokotlakých potrubí na úrovni 28,8 m ve skutečnosti neexistuje ani náznak řešení, kvalifikace bezpečnostních ventilů také nebyla dodnes doložena. Jedná se tudíž o pokus bagatelizovat problémy, aby bylo možné ospravedlnit definitivní zlikvidování Dohody z Melku.“

Právě v případě bodu 1- zajištění vysokoenergetického vedení na úrovni 28,8 m – jsou patrné závažné rozpory. Provozovatel neprovedl žádná technická opatření k zamezení následného zlomu, nýbrž pouze vyvinul argumentaci jak omluvit nedostatečné stávající řešení. Velké části vedení byly jednoduše prohlášeny za “zóny vyloučení zlomu”, aniž by pro to byly splněny základní technické podmínky. Z tohoto důvodu musí být jasně řečeno, že problematika paraleního vedení vysokotlakých potrubí je zcela nevyřešena a opatření, která provozovatel elektrárny učinil, nepředstavují žádné reálné technické řešení. V tomto kontextu pak je zcela nejasné, jak je možné mluvit o „sblížení pozic“.

Dodnes není jasné, na jakém základě vznikla zjevně chybná interpretace otevřených bezpečnostních otázek v závěrečném prohlášení komise. Odborníci, kompetentní pro projednani jednotlivých bezpečnostních otázek, nebyli každopádně na schůzce komise přítomni. “Existuje podezření, že vyloučení odborníků ze závěrečné schůzky stojí v přímé souvislosti se zlehčujícím popisem otevřených bezpečnostních otázek v konečném stanovisku,“ prohlásil Pavlovec. “Proto je nutno okamžitě tematizovat absenci skutečného řešení problematiky vysokotlakých vedení a požadovat odstranění bezpečnostních nedostatků v rámci Dohody z Melku, namísto přechodu na nezávaznou informační dohodu“, dodává Pavlovec.

Kommentieren