Jádro není udržitelným zdrojem energie

První evropské Protijaderné fórum v Linci žádá rychlé opuštění využívání atomu

U příležitosti konání prvního zasedání evropského Protijaderného fóra ANEF (Anti-Nuclear European Forum), které proběhlo v Linci za účasti zástupců nevládních organizací z Finska, Francie, Německa, Nigeru, Nizozemska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švédska a České republiky, stejně jako početné účasti politiků, byla schválená rezoluce o negativních vlivech jaderné energie. Hlavním požadavkem je celoevropské zavedení odvodů z elektřiny, produkované v jaderných elektrárnách, které mají být následně využity na podporu opatření, vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti.

“Zavedením odvodů z jaderného proudu se opět vyváží negativní efekty zvýhodňování jaderné energetiky, které vznikly obchodem s emisními povolenkami,” říká Radko Pavlovec, pověřenec země Horní Rakousko pro jaderné otázky. „Renesance této obzvláště nebezpečné formy energie pod pláštíkem ochrany klimatu nesmí být za žádných okolností akceptován.“

„S vyhlídkou na světovou klimatickou konferenci v Kodani, kde se některé kruhy pokusí zařadit atomovou energii mezi čisté zdroje energie, nás těší, že ANEF zpochybňuje nyní rozšířené tvrzení o tom, že tato forma energie přispívá k ochraně klimatu. Ve Francii je takováto debata bohužel stěží možná,“ říká Charlotte Mijeon z organizace „Sortie du nucleaire“. „Atomová energie se nikdy neobešla bez subvencí. Nyní se hraje tzv. klimatickou kartou jednak na získání nových subvencí, stejně jako kvůli získání její větší akceptance,“ dodává Regine Richter z německé ekologické organizace Urgewald. „Ve skutečnosti stojí atomová energie již ze zásady v cestě růstu obnovitelné energetiky a nutnému zvyšování účinnosti, a proto není žádným řešením ochrany klimatu.“

ANEF byl uveden do života jako protiváha Evropského jaderného fóra ENEF. Toto jaderné fórum se přes svůj původní cíl, jimž byla otevřená diskuze všech pro a proti argumentů ohledně využívání jaderné energie, degradovalo na pouhý nástroj proatomové propagandy.

ANEF má v budoucnosti zasedat každoročně a bude se koncentrovat na diskuzi početných kritických aspektů jaderné energie. Z činnosti tohoto Fóra mají vzniknout impulzy pro evropskou energetickou politiku, aby bylo zamezeno dosavadnímu všestranému zvýhodňování atomové energie a k prosaszení výhodnějších a pro budoucnost slibnějších forem energie.

.