Velký úspěch odpůrců jádra: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novele zákona EIA

Stížnosti země Horní Rakousko a mezinárodních nevládních organizací na úrovni EU byly korunovány úspěchem.

(Linec/Praha, 2. prosince 2009). Český parlament včera přehlasoval prezidentské veto vůči novele Zákona 100/2001 Sb o posuzování vlivů projektů na životní prostředí, tzv. Zákon EIA. Tím byla odstraněna poslední překážka, a to odpůrci atomu kritizovaný rozpor s evropskou legislativou.

Evropská komise vyhověla stížnosti země Horní Rakousko a chystala žalobu proti České republice. Přes mobilizaci stoupenců atomu bylo Klausovo veto zákona přehlasováno jasnou většinou 117 proti 59 hlasů. „Prosazení evropského práva představuje velký úspěch našeho snažení,“ vítá tuto situaci Radko Pavlovec, protiatomový zmocněnec hornorakouské vlády a původce stížnosti. „Probíhající proces EIA k rozšíření JE Temelín je však stále jasne v rozporu s evropským právem a proti tomu budeme nadále bojovat.“

Prezident Václav Klaus před měsícem vyslovil svoje veto novele zákona EIA, kterou již odsouhlasily obě komory českého Parlamentu. Ve svém zdůvodnění poukázal Klaus mezi jiným na možnost zdržení výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Temelín, stejně jako na to že poslanci věnovali projednávání novely „malou pozornost“.

„Prezident Klaus svým skandálním postojem jasně prokázal, že zcela vědomě chtěl porušením evropského práva v zájmu atomové lobby vyloučit veřejnost z povolovacího procesu pro nové jaderné bloky,“ říká Radko Pavlovec. „Je proto obzvláště uspokojivé, že nyní musí vzít na vědomí svou porážku,“ doplnil Pavlovec.

Kommentieren