Proces EIA na nové bloky JE Temelín odporuje evropskému právu: Horní Rakousko podává stížnost k Evropské komisi

Práva účastníků přeshraničního procesu EIA musí být zajištěna – zneužití protiprávního stavu pro zájmy jaderné lobby je neakceptovatelné.

Země Horní Rakousko zaslala Evropské komisi stížnost proti porušení směrnice EU k procesu posuzování vlivů na životní prostředí – tzv. proces EIA, kvůli stávajícímu znění českého zákona EIA. Bezprostředím podnětem je probíhající proces EIA na nové bloky JE Temelín. Platný český zákon odporuje směrnici EU číslo 85/337/EWG v tom, že neumožňuje přezkoumání výsledků procesu soudní cestou. Práva účastníků jsou tímto nepřípustně omezena a samotné posouzení je pouhou fraškou. „Hornorakouská vláda chce stížností zajistit účastníkům z Horního Rakouska a ostatních spolkových zemí jejich práva,“ prohlásil zemský rada Anschober. „Požadujeme novelizaci sporného zákona EIA a provedení nového procesu EIA v souladu s legislativou EU.“

Proces EIA v České republice není součástí žádného povolovacího řízení, nýbrž představuje zcela samostatnou část. Závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí procesu EIA představuje pouze „odborný podklad“ pro další řízení, který nemůže být soudně přezkoumán. „Společně s českými a hornorakouskými nevládními organizacemi jsme se obrátili již v říjnu 2008 na českou vládu s návrhem na odstranění právních problémů“ prohlásil Radko Pavlovec, pověřenec země Horní Rakousko pro otázky jaderné energetiky. Bohužel česká vláda reagovala odmítavě a poukázala na již probíhající novelu zákona EIA. Protože česká vláda otálela s prosazením novely již od června 2005, podaly nevládní organizace stížnost k Evropské komisi.

Dne 18. února byla v českém Parlamentu projednávána novela, která měla odstranit rozpor s evropskou legislativou. Tato novela byla dle doporučení hospodářského výboru zamítnuta. V rámci parlamentní rozpravy zazněly příspěvky, které jednoznačně dokazují, že se jedná o vědomé zneužití protiprávního stavu českého zákona EIA ve prospěch atomového průmyslu. Takto se vyslovil zpravodaj Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Aleš Rádl: „Zejména s ohledem na to, že např. Česká republika bude muset v nejbližší době přistoupit k budování dalších dvou bloků jaderné elektrárny, zdálo se nám za těchto okolností i výhodnější, aby případně Česká republika nesla nějaké náklady, které budou spojené s nedostatečnou implementací toho evropského názoru na tento zákon, než abychom si sami tady vytvořili do budoucna nějaké komplikace, které nám potom velmi ztíží realizaci potřebných stavebních záměrů.“

„Po skandálních výrocích poslance Rádla je definitivně jasné, že odvolávání se na novelizaci zákona EIA bylo pouhým uklidňovacím prostředkem,“ říká radní Anschober. „Tuto skutečnost dáváme v rámci naší stížnosti na vědomí představitelům Evropské komise a požadujeme okamžité zahájení řízení před Evropským soudním dvorem.“

Kommentieren