Rozhodnutí Evropského soudu: Žaloba proti Temelínu může proběhnout před soudem v Linci

Závažné bezpečnostní nedostatky JE Temelín budou předmětem soudního přezkoumání.

Dnes zveřejněné rozhodnutí Evropského soudního dvora ke sporu země Horní Rakousko proti firmě ČEZ uvolňuje cestu pro soudní přelíčení před soudem v Linci. Po více než osmi letech tak konečně bude moci proběhnout projednání závažných bezpečnostních nedostatků JE Temelín, která neodpovídají stavu techniky. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí poukazuje na nutnost zohlednění různých právních norem, jako jsou články Euroatomu.

Rozhodnutí má na civilní žalobu u Zemského soudu v Linci následující dopady: Oproti argumentaci ze strany firmy ČEZ není podání žaloby na zdržení se činnosti ohrožující zdraví a životní prostředí principiálně nemožné. Soud však nesmí zcela ignorovat zahraniční povolení k provozu, nýbrž musí nediskriminačně uplatnit právní předpisy ve vztahu k sousedním zemím. Jestli je povolení dostatečné, aby naplňovalo vysoký stupeň jaderné bezpečnosti, bude tématem pokračování procesu v Linci. Novinkou přitom je, že soud má rovněž přezkoumat soulad s ustanoveními smlouvy Euroatom.

JE Temelín byla uvedena do provozu před vstupem České republiky do Evropské unie. Stavební povolení pochází ještě z dob komunistického režimu, kdy nebyly přípustné žádné námitky občanů či sousedních zemí a neproběhlo dokonce ani řádné posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Elektrárna vykazuje závažné bezpečnostní nedostatky, které v rozporu s Melkskou dohodou nebyly do dnešní doby odstraněny. „Povolovací řízení k prvnímu a druhému bloku JE Temelín neproběhlo řádným způsobem,“ prohlásil Radko Pavlovec, pověřenec země Horní Rakousko pro jaderné otázky. „Existuje tedy oprávněná naděje, že povolení k provozu při přezkoumání před nezávislým soudem neobstojí,“ dodal Pavlovec.

Kommentieren