Motivační program firmy ČEZ: Vyhozené miliardy na úkor českých spotřebitelů

V rámci tzv. „motivačního programu“ firmy ČEZ jsou zřejmě desítky jejích vedoucích zaměstnanců odměňovány za nárůst ceny akcií. Jejich skutečný příspěvek je přitom zcela nepatrný, protože růst ceny akcií byl způsoben především vnějšími faktory, které nemohl management ČEZu vůbec ovlivnit. Objem programu již zřejmě přesahuje částku 5 milard korun. Tento skandální motivační program se financuje na úkor daňových poplatníků a spotřebitelů.

Vynikající hospodářské výsledky firmy ČEZ jsou často tématem oslavných článků v celé řadě médií. Mnohem menší prostor dostávají analýzy, které upozorňují na stinné stránky astronomicky stoupajících zisků dominantní energetické firmy.

Tyto zisky totiž nebyly vytvořeny v rámci férové hospodářské soutěže na otevřeném trhu, ale především v důsledku státní podpory na úkor českých spotřebitelů. V pozadí všech transakcí zůstává především kamufláž gigantické ztráty z projektu JE Temelín, která přesahuje 100 miliard korun. Tlak na další zvyšování ceny elektrické energie vytvářejí však i nové podstatné nákladové skupiny – zahraniční investice a tzv. motivační program pro vedení firmy a dozorčí radu.

Ministr Grégr vytvořil již před několika lety tzv. motivační program pro vedení firmy ČEZ. Následně vláda tento program ještě podstatně rozšířila. Vzhledem k informačnímu embargu není možno vyloučit, že se program vztahuje na daleko větší počet členů vedení firmy ČEZ a je spojen s daleko vyššími celkovými náklady, než je dosud známo.

Konstrukci programu je nutno označit za silně nestandartní. S motivačními programy firem v EU nebo USA má program společný pouze název. Hlavními rozdíly je především absence jakékoli odpovědnosti za alespoň střednědobý vývoj firmy. Oprávněné osoby mohou využít růstu ceny akcií, nenesou ovšem žádné riziko v případě negativního vývoje. Realizace opcí není vázána na vlastnictví určitého počtu akcií, zakoupených z vlastních protředků.

Program se původně vztahoval nejen na management, ale i na dozorčí radu. Tato situace vedla ke zcela nepřípustnému střetu zájmů a absenci jakékoli kontroly.Teprve po naší informační kampani a velkém zájmu médií reagovala vláda na silnou kritiku pouze mírnou modifikací skandálního motivačního programu. Namísto úplného zastavení programu byla účast omezena pouze pro nové členy dozorčí rady. Stávající či odcházející členové dozorčí rady zůstavají nadále oprávněnými osobami.

Dalším velmi nestandartním bodem je skutečnost, že oprávněné osoby mohou využít program kdykoli a dokonce zřejmě i několik let po ukončení jejich činnosti pro firmu ČEZ se zpětnou platností. Firma ČEZ je nucena jim dodat příslušný počet akcií za cenu doby při jejich vstupu do firmy. V případě většiny oprávněných osob se jedná o dobu před vznikem skupiny ČEZ, po kterém došlo ke strmému nárůstu ceny akcií. Oprávněné osoby mohou tímto způsobem realizovat zisky ve výši desítek miliónů korun.

Tyto zisky nejsou v žádné relaci s příjmy vysokých státních zastupitelů či v relaci s platy členů představenstva či dozorčí rady. Tím vzniká především motivace k co nejrychlejšímu růstu ceny akcií na úkor všech ostatních faktorů. Možnost jmenovat oprávněné osoby do představenstva či dozorčí rady otevírá cestu korupci či nežádoucímu propojení mezi politikou a obchodní sférou. Převážná většina faktorů, které způsobily růst ceny akcií firmy ČEZ v posledních letech, jsou právě důsledkem politických rozhodnutí.

Obzvláště dramatický je přetrvávající střet zájmů v případě šéfa ÚOHS Peciny. Po svém jmenování sice dozorčí radu ČEZu opustil, do dnešního dne však nepředložil veřejnosti žádný právně závazný dokument, který by vylučoval jeho účast na motivačním programu. Právě Pecina ovšem posuzoval velmi výhodný prodej státního podílu v SD firmě za exkluzívních podmínek. Tento obchod byl hlavním motorem dalšího zvýšení ceny akcií firmy ČEZ, které přineslo účastníkům motivačního programu možnost zisku dalších stovek miliónů korun. Celkové náklady motivačního programu se od minulého roku podstatně zvýšily. Vycházíme-li ze zveřejněného objemu 7.000.000 akcií a průměrné nabývací ceny zhruba 250 Kč (t.j. cena při nástupu oprávněných osob do funkce), dosáhl celkový objem motivačního programu astronomické částky 5 miliard korun. Náklady programu se promítají do bilance firmy ČEZ jako ztráty.

Při porovnání s nárůstem zisku firmy ČEZ po zvýšení ceny elektrické energie pro domácnosti v posledních letech ve výši zhruba 1,2 miliardy korun ročně zjistíme, že zrušení motivačního programu by umožnilo zamezit zvýšení ceny elektrické energie po dobu minimálně tří let. Toto rozhodnutí může vláda vzhledem ke státní majoritě ve firmě ČEZ a.s. kdykoli velmi jednoduše prosadit.

Další informace

Kommentieren