Melk

Rozhodnutí Evropského soudu: Žaloba proti Temelínu může proběhnout před soudem v Linci

Závažné bezpečnostní nedostatky JE Temelín budou předmětem soudního přezkoumání.

Dnes zveřejněné rozhodnutí Evropského soudního dvora ke sporu země Horní Rakousko proti firmě ČEZ uvolňuje cestu pro soudní přelíčení před soudem v Linci. Po více než osmi letech tak konečně bude moci proběhnout projednání závažných bezpečnostních nedostatků JE Temelín, která neodpovídají stavu techniky. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí poukazuje na nutnost zohlednění různých právních norem, jako jsou články Euroatomu. Precist cely clanek »

Závěrečné prohlášení Temelínské komise obsahuje nepřehlédnutelné rozpory se stanoviskem expertů při hodnocení nevyřešených bezpečnostních otázek

Přikrášluje komise výsledky, aby zneutralizovala dohodu z Melku?

Linec, 10. června 2008. Po včerejší závěrečné schůzce Temelínské komise v rakouském Melku panovaly nejprve lehce pozitivní dojmy, které se ale, poté co byly zveřejněny oficiální výsledky, změnily v rozčarování. Komise se nesjednotila dokonce ani ve věci zapojení nezávislých odborníků z třetích zemí, čímž byl evidentně opomenut hlavní cíl komise. Samochvála, zhusta se vyskytující v některých částech prohlášení, není tudíž namístě. Precist cely clanek »

Nová expertíza rakouské vlády: Dohoda z Melku je právoplatnou smlouvou v oblasti mezinárodního práva.

K projednání před mezinárodním soudem je třeba souhlasu České republiky.

”Praha/Linec (14. května 2007)”. Dnes byla ve Vídni zveřejněna expertíza v oblasti mezinárdoního práva, týkající se dohody z Melku. Na jejím vzniku se podíleli experti úřadu spolkového kancléře, ministerstva zahraničních věcí a externí odborníci v oblasti mezinárodního práva. Experti došli jednoznačně k názoru, že dohoda z Melku je platnou smlouvou v oblasti mezinárodního práva. Precist cely clanek »

Prohlášení vlády o ukončení procesu z Melku je skandální a nemá žádný odborný podklad.

Informace o závažných bezpečnostních nedostatcích JE Temelín obdrželi všichni členové vlády.

”Praha/Linec (26. dubna 2007).” Prohlášení české vlády o ukončení procesu z Melku nemá žádný odborný podklad. Vláda se zřejmě vůbec nezabývala rakouskou expertní zprávou, která jednoznačně dokumentuje přetrvávání závažných bezpečnostních nedostatků, jejichž odstranění je hlavním obsahem dohody z Melku. Tato zpráva byla zveřejněna již v červnu 2005 a opakovaně předána členům české vlády. V březnu 2007 byli informováni i všichni členové nové vlády. „Přístup české vlády k otázkám jaderné bezpečnosti je nutno označit za skandální“, prohlásil Pavlovec. „Zcela nekritické přebírání odborně nepodložených pozic jaderné lobby ohrožuje především bezpečnost občanů České republiky“.

Precist cely clanek »

SÚJB utajuje před vládou a českou veřejností porušení dohody z Melku.

Závažné bezpečnostní nedostatky JE Temelín nejsou stále odstraněny.

”Praha/Linec (13. března 2007).” V činnosti SÚJB pod vedením paní Drábové existuje celá řada ještě mnohem vážnějších pochybení, než v posledních dnes diskutované opakované úniky kyseliny borité z primárního okruhu. Jedním z nich je chybná informace vlády a české veřejnosti o porušení dohody z Melku. Konečná technická zpráva mezinárodní komise, která pracovala z pověření rakouské vlády, je přitom k dispozici již od října 2005. Zpráva jednoznačně potvrzuje přetrvávání nejzávažnějších bezpečnostních nedostatků. Z české strany nebyla žádná podobná zpráva vypracována a do dnešního dne neexistuje ani žádné odborné stanovisko k závěrům rakouské zprávy. „Tento stav je z mezinárodního hlediska katastrofální a zjevným dokladem skutečnosti, že SÚJB pod vedením paní Drábové neplní své povinnosti“, prohlásil Pavlovec. Precist cely clanek »