Média

Výroky premiéra Nečase o zvýšení cen elektřiny jsou zcela nepodložené

Skutečným rizikem pro nárůst cen je výstavba dalších bloků v JE Temelín Precist cely clanek »

Chybějící podpora pro efektivní protijadernou politiku

Prohlášení Radko Pavlovce k ukončení činnosti ve funkci pověřence země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení

Od 1.1.2011 již nevykonávám funkci pověřence země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení. Vykonával jsem ji od dubna 1998 jako nezávislý konzultant v oblasti energetického hospodářství na základě smlouvy se zemí Horní Rakousko, ne tedy jako zemský úředník. Funkce byla zřízena na základě dohody všech politických stran v hornorakouském zemském sněmu. Tato konstrukce tedy umožňovala určovat priority a tématické okruhy činnosti nezávisle a bez ohledu na zájmy jednotlivých politických stran.

Precist cely clanek »

Hornorakouští odpůrci atomu kritizují odvolání Pavlovce z funkce

Zprávy APA a ČTK k aktuálnímu vývoji v protiatomovém hnutí v Rakousku

Organizace odpůrců jaderné energie v Horních Rakousech odmítají odvolání dosavadního hornorakouského pověřence pro příhraniční jaderné elektrárny Radka Pavlovce z funkce. Od Nového roku je Pavlovec už jen poradcem pro tuto problematiku. Odpůrci atomu kritizují zemského radního pro životní prostředí (odpovídá funkci ministra zemské vlády) Rudiho Anschobera, že tak chce potlačit politicky nepohodlné protiatomové aktivity. Napsala to dnes agentura APA. Precist cely clanek »