Deformace paliva

Problémy s palivem v JE Temelín: Jaderné palivo za stovky milionů korun bude předčasně vyměněno.

Stěžejní bezpečnostní otázky přesto zůstanou nevyřešeny

Jaderné palivo představuje pro provozovatele Jaderné elektrárny Temelín zlý sen jak z ekonomického, tak i bezpečnostního hlediska. Snahy o využití stávajícího paliva Westinghouse při přechodu na ruské v rámci jakéhosi „smíšeného provozu“ definitivně ztroskotaly. V příštím roce přejdou oba reaktory JETE na palivo ruského dodavatele TVEL. Předčasná výměna celého zbývajícího paliva vzniknou provozovateli škody několika set milionů korun a vzniknou zcela bez užitku desítky tun vysokoradioaktivního odpadu.

Precist cely clanek »

Deformace jaderného paliva v JE Temelín

V posledních dvou letech se v JE Temelín objevil velmi vážný bezpečnostní problém – nadměrné deformace jaderného paliva. Důsledkem těchto deformací je zhoršení funkčnosti řídích tyčí, které může vést až k jejich selhání. Provozovatel JE Temelín byl donucen k několika předčasným výměnám paliva, které již způsobily miliardové ztráty a produkci desítek tun nadbytečného radioaktivního odpadu.

Dne 2.6.2006 byl 1. blok JE Temelín náhle odstaven. Jako důvod uvedl provozovatel výpadek cirkulačního čerpadla. Ve skutečnosti byly v průběhu závady čerpadla zjištěny vážné potíže v oblasti systému rychlého odstavení reaktoru. Tyto problémy byly tak závažné, že reaktor prvního bloku již nebylo možno dále provozovat. Z celkového počtu 61 řídích tyčí nedosedlo 51 (tzn. 84%!) do koncové polohy, dvě z nich dokonce zcela selhaly. Následné vynucené odstavení reaktoru v důsledku degradace aktivní zóny bylo označeno jako „několikadenní urychlení plánované odstávky k výměně paliva“. Veřejnost se již nedozvěděla, že ve skutečnosti měla výměna paliva proběhnout až na podzim. Jednalo se tedy o předčasnou výměnu paliva s posunem o 3 až 4 měsíce vůči původnímu harmonogramu.

Precist cely clanek »

Experimenty v aktivní zóně JE Temelín pokračují – tentokrát s ruskou pomocí

Ruské palivo má být otestováno firmou v ruském vlastnictví

”Linec/Praha, 22. listopadu 2007.” Poté, co definitivně ztroskotalo odstranění závažného bezpečnostního problému jaderné elektrárny Temelín – konfigurace aktivní zóny – firmou Westinghouse, která byla dosavadním dodavatelem jaderného paliva, má být odstartován další nebezpečný experiment. „Po více než pětiletém provozu má být zkrachovalý prototyp od Westinghouse nahrazen jiným, tentokrát ruským prototypem“, prohlásil Radko Pavlovec. „Obyvatelstvo Střední Evropy bude znovu čelit dlouhodobým experimentům za provozu.“

Precist cely clanek »

Degradace aktivní zóny 1. bloku JETE: Opatření provozovatele nepřinesla žádné zlepšení, SÚJB nadále pasivní.

Provoz s nižším využitím paliva vede k nadbytečné produkci radioaktivního odpadu a odporuje atomovému zákonu.

”České Budějovice, 22. března 2007.” Degradace aktivní zóny prvního bloku JETE pokračovala razantně i v 5. palivové kampani. V rámci posledního kontrolního měření pádu klastrů po odstavení reaktoru dne 25. ledna nedosedlo již 59% řídících tyčí do předepsaných koncových poloh. Porovnání vývoje s předešlou palivovou kampaní ukazuje, že údajná nápravná opatření provozovatele nevedla k žádnému zlepšení. „Degradace aktivní zóny pokračovala dokonce rychlejším tempem, než v předešlé kampani“, prohlásil Radko Pavlovec. „SÚJB tedy po vyhodnocení nemá žádný důvod povolit další provoz s vadným palivem“.

Precist cely clanek »

Odstávka prvního bloku JETE poukazuje na závažné problémy v aktivní zóně.

Odstranění hrozícího nebezpečí je maskováno jako „plánovaná odstávka“.

”Linz/Praha, 25. ledna 2007.” Za sdělením provozovatele JE Temelín, podle kterého dojde v 1. bloku „kvůli výměně čtvrtiny jaderného paliva k plánované dvouměsíční odstávce“, se ukrývá nouzové opatření k odstranění bezpečnostního rizika. Bezpečný provoz prvního bloku již nelze kvůli závažným problémům v aktivní zóně reaktoru zajistit. „I když jak provozovatel JETE, tak Státní úřad pro jadernou bezpečnost veřejně popřeli výsledky našich výpočtů k degradaci aktivní zóny, stejně byli donuceni k výměně“, říká Radko Pavlovec. „Včasným zveřejněním informací se tentokrát povedlo prosadit odstávku dřív, než bylo dosaženo kritické situace jako 2. června 2006.“

Precist cely clanek »

Nové testy potvrzují předpovědi ohledně degradace aktivní zóny 1. bloku JE Temelín. Od poloviny února lze očekávat kritickou situaci.

Odstavení reaktoru musí následovat nejpozději do konce ledna, aby se předešlo nebezpečí selhání jeho ochranného havarijního systému.

”Praha, Linec (8. ledna 2007)”. Kontrolní testy funkčnosti havarijního systému prvního bloku JE Temelín, které proběhly o minulém víkendu prokázaly, že již třicet z celkového počtu 61, t.j. téměř polovina, kontrolních tyčí nedosáhlo svých koncových poloh. „Naše předpověď, zveřejněná 13. prosince, se tím jednoznačně potvrdila,“ říká Radko Pavlovec. „Přes tvrzení provozovatele a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost představuje počet nedosedajících řídících tyčí zcela jasně důležitý indikátor stavu aktivní zóny.“

Precist cely clanek »

Vážné problémy v primárním okruhu JE Temelín jsou kamuflovány jako “plánovaná odstávka”

SÚJB jako nezávislá kontrolní instance zcela selhal – dalšímu provozu bloku je z bezpečnostních důvodů třeba zamezit.

”Vídeň 13. června (zpravodaj ČTK)” – Odstavení prvního bloku elektrárny v Temelíně s týdenním předstihem proti původnímu plánu je údajně způsobeno utajovanými závažnými potížemi, s nímž se vedenípodniku potýká. Tvrdí to zmocněnec hornorakouské zemské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovec, jehož prohlášení má ČTK k dispozici. Situace je podle Pavlovce natolik vážná, že další provozelektrárny označil za vysoce nezodpovědný. Vyjádření temelínské elektrárny ČTK shání.

Precist cely clanek »