Bezpečnost

Havárie v japonských jaderných elektrárnách – odhad situace a dalšího vývoje

Analýza Radko Pavlovce, 13.března 2011 20:00 hodin, aktualizace 14. března, 12:00

Upoznornění: Vzhledem k nedostatečnému toku informací ze strany japonských úřadů je nyní pouze velmi těžko možné udělat přesné zhodnocení situace. Chtěl bych proto poprosit, aby byl tento můj odhad považován za pouhou velmi hrubou orientaci na základě vyhodnocení dosud dostupných informací.

Poznámka k postiženému reaktorovému typu
Všechny v Japonsku dosud postižené reaktory jsou zcela zastaralé varné reaktory bez ochranné obálky (containmentu), který je běžný u moderních reaktorů. Turbína je přímo poháněná párou, vyrobenou v reaktorové tlakové nádobě, strojovna tedy také patří ke kontrolované oblasti. Hranatá ochraná obálka reaktoru nemůže odolat silnějším vnějším vlivům. Zařízení jsou vybavena tzv. systémem na snížení tlaku, který má v případě poruch udržet tlak pod kritickými hodnotami. Precist cely clanek »

Rozhodnutí Evropského soudu: Žaloba proti Temelínu může proběhnout před soudem v Linci

Závažné bezpečnostní nedostatky JE Temelín budou předmětem soudního přezkoumání.

Dnes zveřejněné rozhodnutí Evropského soudního dvora ke sporu země Horní Rakousko proti firmě ČEZ uvolňuje cestu pro soudní přelíčení před soudem v Linci. Po více než osmi letech tak konečně bude moci proběhnout projednání závažných bezpečnostních nedostatků JE Temelín, která neodpovídají stavu techniky. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí poukazuje na nutnost zohlednění různých právních norem, jako jsou články Euroatomu. Precist cely clanek »

Problémy s palivem v JE Temelín: Jaderné palivo za stovky milionů korun bude předčasně vyměněno.

Stěžejní bezpečnostní otázky přesto zůstanou nevyřešeny

Jaderné palivo představuje pro provozovatele Jaderné elektrárny Temelín zlý sen jak z ekonomického, tak i bezpečnostního hlediska. Snahy o využití stávajícího paliva Westinghouse při přechodu na ruské v rámci jakéhosi „smíšeného provozu“ definitivně ztroskotaly. V příštím roce přejdou oba reaktory JETE na palivo ruského dodavatele TVEL. Předčasná výměna celého zbývajícího paliva vzniknou provozovateli škody několika set milionů korun a vzniknou zcela bez užitku desítky tun vysokoradioaktivního odpadu.

Precist cely clanek »

Další porucha jaderné elektrárny, tentokrát na 2. bloku JE Temelín

Armatura na potrubí mezi budovou pomocných provozů na zpracování radioaktivních odpadů a primárním okruhem 2. bloku byla otevřená. Událost je klasifikována na stupni INES 1

V neděli došlo na JE Temelín k události, která je klasifikovaná jako INES 1. Při najíždění bloku 2 po odstávce na výměnu paliva bylo zjištěno, že spojovací vedení mezi budovou pomocných provozů a primárním okruhem bloku 2 je natlakováno. Poslíze našli pracovníci elektrárny otevřený ventil, který ručně uzavřeli. Podle sdělení provozovatele JETE nedošlo v žádném případě ke znečištění primárního okruhu, ani k uvolnění radioaktivních látek do okolí. I když se jednalo o událost s klasifikací INES 1, ke které došlo na základě lidského selhání, bylo Rakousko informováno až po 2 dnech. „Událost je beze sporu další v řadě nedbalostí, které jsou v Temelíně na denním pořádku,“ říká Radko Pavlovec. “Tentokrát se však porucha týká primárního okruhu. Podobně ohodnocená událost na slovinské jaderné elektrárně Krško nedávno znepokojila celou Evropu.“

Závěrečné prohlášení Temelínské komise obsahuje nepřehlédnutelné rozpory se stanoviskem expertů při hodnocení nevyřešených bezpečnostních otázek

Přikrášluje komise výsledky, aby zneutralizovala dohodu z Melku?

Linec, 10. června 2008. Po včerejší závěrečné schůzce Temelínské komise v rakouském Melku panovaly nejprve lehce pozitivní dojmy, které se ale, poté co byly zveřejněny oficiální výsledky, změnily v rozčarování. Komise se nesjednotila dokonce ani ve věci zapojení nezávislých odborníků z třetích zemí, čímž byl evidentně opomenut hlavní cíl komise. Samochvála, zhusta se vyskytující v některých částech prohlášení, není tudíž namístě. Precist cely clanek »

Porucha ve slovinské jaderné elektrárně Krško

Ve slovinské jaderné elektrárně došlo včera odpoledne k poruše na chladícím systému primárního okruhu elektrárny. Jak představitelé elektrárny, tak oficiální místa ujišťují, že nedošlo k úvolnění radioaktivity do životního prostředí, radioaktivní chladící kapalina z primárního okruhu měla být zachycena v kontrolované části okruhu. Přesto Evropská komise vydala kvůli poruše varování.

V Dukovanech musel být pozastaven jeden blok kvůli lidské chybě

Podle zprávy ČTK musel být v Jaderné elektrárně Dukovany dnes zastaven jeden ze čtyř výrobních bloků kvůli lidské chybě.

Pracovník u bloku číslo dvě omylem uzavřel jeden z šesti okruhů s chladicí vodou v jaderné zóně reaktoru, proto musely být odpojeny dvě turbíny.

Precist cely clanek »

Španielsko: Nehoda v Ascó, stupeň II v klasifikácii INES

Únik rádioaktivity – 800 ľudí musí absolvovať zdravotné testy. Úrad jadrového dozoru CSN v Španielsku posunul v pondelok hodnotenie havárie v AE Ascó na 2. stupeň. Podľa údajov CSN mohlo dôjsť k úniku rádioaktivity zhruba 85 MBq.

TARRAGONA, 15. apríl 2008 – Reakcie na nehodu 2. stupňa podľa medzinárodnej škály INES

Národný jadrový kontrolný úrad v Španielsku prekvalifikoval v pondelok haváriu v Ascó na 2. stupeň INES. Oficiálne sa takto stále jedná o nehodu. Zatiaľ čo energetická spoločnosť prikrášlľovala okolnosti novembrového úniku rádioaktivity, musí osemsto ľudí absolvovať vyšetrenie kvôli možnému poškodeniu organizmu žiarením. Precist cely clanek »

Deformace jaderného paliva v JE Temelín

V posledních dvou letech se v JE Temelín objevil velmi vážný bezpečnostní problém – nadměrné deformace jaderného paliva. Důsledkem těchto deformací je zhoršení funkčnosti řídích tyčí, které může vést až k jejich selhání. Provozovatel JE Temelín byl donucen k několika předčasným výměnám paliva, které již způsobily miliardové ztráty a produkci desítek tun nadbytečného radioaktivního odpadu.

Dne 2.6.2006 byl 1. blok JE Temelín náhle odstaven. Jako důvod uvedl provozovatel výpadek cirkulačního čerpadla. Ve skutečnosti byly v průběhu závady čerpadla zjištěny vážné potíže v oblasti systému rychlého odstavení reaktoru. Tyto problémy byly tak závažné, že reaktor prvního bloku již nebylo možno dále provozovat. Z celkového počtu 61 řídích tyčí nedosedlo 51 (tzn. 84%!) do koncové polohy, dvě z nich dokonce zcela selhaly. Následné vynucené odstavení reaktoru v důsledku degradace aktivní zóny bylo označeno jako „několikadenní urychlení plánované odstávky k výměně paliva“. Veřejnost se již nedozvěděla, že ve skutečnosti měla výměna paliva proběhnout až na podzim. Jednalo se tedy o předčasnou výměnu paliva s posunem o 3 až 4 měsíce vůči původnímu harmonogramu.

Precist cely clanek »

Experimenty v aktivní zóně JE Temelín pokračují – tentokrát s ruskou pomocí

Ruské palivo má být otestováno firmou v ruském vlastnictví

”Linec/Praha, 22. listopadu 2007.” Poté, co definitivně ztroskotalo odstranění závažného bezpečnostního problému jaderné elektrárny Temelín – konfigurace aktivní zóny – firmou Westinghouse, která byla dosavadním dodavatelem jaderného paliva, má být odstartován další nebezpečný experiment. „Po více než pětiletém provozu má být zkrachovalý prototyp od Westinghouse nahrazen jiným, tentokrát ruským prototypem“, prohlásil Radko Pavlovec. „Obyvatelstvo Střední Evropy bude znovu čelit dlouhodobým experimentům za provozu.“

Precist cely clanek »