ČEZ

Motivační program firmy ČEZ: Vyhozené miliardy na úkor českých spotřebitelů

V rámci tzv. „motivačního programu“ firmy ČEZ jsou zřejmě desítky jejích vedoucích zaměstnanců odměňovány za nárůst ceny akcií. Jejich skutečný příspěvek je přitom zcela nepatrný, protože růst ceny akcií byl způsoben především vnějšími faktory, které nemohl management ČEZu vůbec ovlivnit. Objem programu již zřejmě přesahuje částku 5 milard korun. Tento skandální motivační program se financuje na úkor daňových poplatníků a spotřebitelů. Precist cely clanek »

Motivační program ČEZ – zlatý důl pro manažery

Další nákupy akcií přinesly generálnímu řediteli ČEZ skoro 143 milionů korun

Podle údajů ČNB, která registruje hlášení manažerských obchodů, nakoupil generální ředitel ČEZ Martin Roman dne 15. dubna t.r 450 tisíc kusů akcií jím řízené firmy a obratem z nich 120 tisíc kusů prodal. Nákupní cena za celý koupený balík akcií byla 62,55 milionů korun, když nakupoval za cenu 139 Kč/ks. Zatím co tuto cenu měl určenou motivačním programem, prodej se realizoval za aktuální cenu akcií na burze, která v den obchodu činila 1191 Kč. Ředitel ČEZ tak utržil 142,92 milionů korun. Precist cely clanek »

Policie odložila případ opčního programu ČEZ

Policie již loni obvinila úředníky a špičky Fondu národního majetku z toho, že od firmy přijali opční akciový program a životní pojistky. Z nich měli mnohamilionové výnosy. Městské státní zastupitelství v Praze ale obvinění v únoru 2007 zrušilo a věc vrátila policii k prověřování. Proveřovalo se rovněž podezření z umělého navyšování ceny akcií.

Manažeři ČEZ prodali 37 pct. akcií z opcí, vydělali 362 mil. Kč

Manažeři chtějí v lednu uplatnit opce na 1,378 milionu akcií

Podle zprávy ČTK ze dne 13. ledna, čerpající informace z webových stránek České národní banky, prodali vedoucí představitelé polostátní elektrárenské společnosti ČEZ během týdne 512.000 akcií z motivačního opčního programu. Celkem utržili přibližně 691 milionů korun, což jim po odečtení nákladů a daní vyneslo zhruba 362 milionů korun.

Precist cely clanek »

Změna opčního programu společnosti ČEZ přináší jen kosmetické úpravy.

Čeští spotřebitelé zůstanou pouhým zdrojem zisku pro dominantní polostátní firmu. Dnešní valná hromada společnosti ČEZ měla na programu úpravu velmi sporného motivačního programu, který za poslední rok přinesl manažerům společnosti ČEZ jednu miliardu korun.

Stát má v této akciové společnosti majoritní podíl a většinu, která mu umožňuje prosadit prakticky každou změnu, kterou považuje za potřebnou. Jeho zástupci přesto nijak nepřispěli ke zlepšení postavení českých spotřebitelů. Ponechali je v postavení, kdy jsou pouhým zdrojem snadného zisku.

Precist cely clanek »

Zrušení motivačního programu by umožnilo zamezit zvýšení ceny elektrické energie pro domácnosti po dobu tří let.

Každá česká domácnost přispívá částkou 1000 Kč na stamilionové odměny bossů firmy ČEZ. Vláda odměňuje členy představenstva a dozorčí rady ČEZu za celoevropský růst akciových trhů či za nápadně výhodný prodej distribučních společností a Severočeských dolů na úkor českých spotřebitelů.

Výroční zpráva skupiny ČEZ vykazuje pro rok 2005 náklady na tzv. motivační program pro členy vedení firmy a dozorčí rady ve výši zhruba jedné miliardy korun. To je ovšem pouze špička ledovce. Celkové náklady tohoto programu je však možno odhadnout na více než 4 miliardy korun.

Precist cely clanek »

Prodej Severočeských dolů bez vyjasnění otázky územních limitů by představoval státní pomoc a tunelování státu.

Je nutno prozkoumat souvislost prodeje dolů s motivačním programem firmy ČEZ.

Prodej Severočeských dolů bez vyjasnění otázky územních limitů by představoval státní pomoc a v konečném důsledku tunelování státu. Pád územních limitů by totiž zvýšil cenu podniku o několik desítek miliard korun.

Precist cely clanek »

„Motivační program“ firmy ČEZ: stovky miliónů jako odměna za stomiliardovou ztrátu?

Program nemá s motivačními programy světových firem nic společného, jedná se o tunelování firmy.

Realizace stamilionových zisků z tzv. členů představenstva a dozorčí rady firmy ČEZ je prováděna na úkor zisku firmy a tedy v konečném důsledku i daňového poplatníka. Osoby, které z programu profitují, se nijak nezasloužily o růst hodnoty firmy ČEZ. Nárůst ceny akcií byl způsoben především všeobecným růstem akciových trhů, z kterého po rozšíření EU profitoval celý středoevropský region.

Precist cely clanek »