Vliv na ŽP

Proces EIA na nové bloky v JE Temelín probíhá v rozporu s evropským právem

V současné době probíhá posouzení vlivů projektu výstavby nových bloků JE Temelín na životní prostředí (proces EIA). Toto posouzení se provádí podle zákona 100/2001 Sb. (dále zákon EIA), který vykazuje rozpory s Evropskou směrnicí 85/337/EWG (dále směrnice EIA). Tento proces tedy nadále probíhá v rozporu s evropským právem. Kritici požadují zastavení tohoto skandálního a protiprávního procesu. Precist cely clanek »

Spolková vláda musí po včerejších výrocích premiéra Nečase bezpodmínečně zahájit řízení proti ČR kvůli procesu EIA na rozšíření JE Temelín

Prostřednictvím médii avizovala včera rakouská vláda, že podnikne právní kroky proti JE Temelín a Mochovce.

V případě nových bloků JE Temelín se nabídla jedinečná možnost upozornit na proces EIA, který odporuje unijní legislativě, a to při příležitosti návštěvy českého premiéra Nečase ve Vídni. Místo tohoto požadavku, který je podpořen rozhodnutím Evropského soudního dvora, se spolkový kancléř Faynmann omezil na nepochopitelně minimální požadavek, aby byly rakouské nevládní organizace zahrnuty mezi účastníky řízení. Precist cely clanek »

Akční protiatomový plán spolkové vlády: chlácholení bez konkrétního obsahu

Stanovisko Radko Pavlovce k nedostatečné aktivitě rakouské spolkové vlády v rámci protiatomového akčního plánu

Rakouská spolková vláda zaměrně otálí s realizací účinných kroků proti atomovým elektrárnám Mochovce a Temelín a proti prodloužení provozu německých jaderných elektráren. Akční protiatomový plán, který dnes přijala rakouská spolková vláda představuje pouze uklidňovací terapii bez konkrétního obsahu. Precist cely clanek »

Akceptuje rakouská politická scéna nezákonný proces EIA k rozšíření JE Temelín?

Utajené mezinárodní jednání k EIA na Temelín Precist cely clanek »

Zastavení rozšiřování Temelína: největší překážkou je antiatomový odpor, nadbytek elektřiny a cena

Tisková zpráva k odložení výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín

Jak bylo oznámeno již včera, rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další bloky prozatím ztroskotalo. Jako největší překážky se ukázal být rostoucí přeshraniční antiatomový odpor, enormní přebytky produkce elektřiny a cena projektu. Precist cely clanek »

Otevřený dopis německé a rakouské spolkové vládě

Nutno provést mezinárodní posouzení EIA německého energetického konceptu. Rozhodnutí o prodloužení provozu německých JE je nezákonné

Na dnešní tiskové konferenci, která se konala v Linci, byl prezentován dopis německé a rakouské spolkové vládě, kterým je zahájena i petiční online akce pod záštitou Radko Pavlovce, zmocněnce hororakouské vlády pro jaderná zařízení a nevládních protiatomových organizací Protiatomová scéna s předsedkyní Elvirou Pöschko a Protiatomový výbor s předsedou Manfredem Dopplerem. Organizátoři na tiskové konferenci prezentovali následující stanoviska: Precist cely clanek »

Plán na prodloužení provozu německých jaderných elektráren se hroutí kvůli povinnosti posoudit vlivy na životní prostředí.

Německé zákony a evropská legislativa jsou porušovány, rozhodnutí německého Sněmu je protizákonné. Pavlovec vyzývá rakouskou vládu, aby požadovala přeshraniční proces EIA a pokud by Německo váhalo, aby podniklo právní kroky kvůli porušení smluv

Návrhy na prodloužení délky provozu německých jaderných elektráren v německém Spolkovém sněmu musí být staženy kvůli povinnosti provést proces EIA. Toto je závěr aktuální studie Radko Pavlovce, který byl dnes zveřejněn. V rámci zprávy je prezentováno porovnání závěrů směrnice EU 2001/42/EG a německého zákona EIA. Precist cely clanek »

Proces EIA na nové bloky v JE Temelín je i přes novelizaci zákona v rozporu s evropským právem.

Obsazení MŽP nedává objektivnímu procesu EIA žádnou šanci – přezkoumání nezávislým soudem je klíčové.

(České Budějovice, 14. července 2010) V minulém roce se pod tlakem stížností českých, rakouských, německých NGO a země Horní Rakousko podařilo prosadit novelizaci zákona EIA proti silnému odporu jaderné lobby. Ještě v posledním stadiu se novelu pokusil torpédovat prezident Václav Klaus. Pod tlakem žaloby podané Evropskou komisí k Evropskému soudu však parlament prezidentské veto přehlasoval. I přes novelaizaci zákona EIA však současný proces EIA na výstavbu bloků 3 a 4 JE Temelín probíhá v rozporu s evropským právem. Precist cely clanek »

Velký úspěch odpůrců jádra: Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novele zákona EIA

Stížnosti země Horní Rakousko a mezinárodních nevládních organizací na úrovni EU byly korunovány úspěchem.

(Linec/Praha, 2. prosince 2009). Český parlament včera přehlasoval prezidentské veto vůči novele Zákona 100/2001 Sb o posuzování vlivů projektů na životní prostředí, tzv. Zákon EIA. Tím byla odstraněna poslední překážka, a to odpůrci atomu kritizovaný rozpor s evropskou legislativou.

Precist cely clanek »

Do Boletic přijel transport s jaderným odpadem – zatím fiktivním

Informace z českých médií k protestu proti vytipované lokalitě pro budování úložiště vyhořelého jaderného paliva

Boletice – Happening s fiktivním jaderným odpadem uspořádali na hranici boletického vojenského prostoru aktivisté z Česka, Rakouska a Německa. Protestovali tak proti úvahám o možnosti zahrnout vojenský újezd mezi místa, kde by vzniklo hlubinné úložiště jaderného odpadu. K Boleticím se přitom obrátily zraky vlády právě kvůli aktivistům. Kabinet tak reagoval na sérii protestů ve všech šesti vytypovaných civilních lokalitách. Újezdy mají velkou výhodu – vojáci se musí podřídit, referenda a úřední obstrukce tam nehrozí. Precist cely clanek »