Výroky premiéra Nečase o zvýšení cen elektřiny jsou zcela nepodložené

Skutečným rizikem pro nárůst cen je výstavba dalších bloků v JE Temelín Precist cely clanek »

Proces EIA na nové bloky v JE Temelín probíhá v rozporu s evropským právem

V současné době probíhá posouzení vlivů projektu výstavby nových bloků JE Temelín na životní prostředí (proces EIA). Toto posouzení se provádí podle zákona 100/2001 Sb. (dále zákon EIA), který vykazuje rozpory s Evropskou směrnicí 85/337/EWG (dále směrnice EIA). Tento proces tedy nadále probíhá v rozporu s evropským právem. Kritici požadují zastavení tohoto skandálního a protiprávního procesu. Precist cely clanek »

Informace ke katastrofě v japonské JE Fukushima 1

V japonské jaderné elektrárně Fukushima 1 došlo k několikanásobné nadprojektové havárii (Super-GAU) s velkým únikem radioaktivních látek do životního prostředí. Havárie v blocích 1-3 byla ohodnocena nejvyšším stupněm 7, který dosud platil pouze pro katastrofu v Černobylu. Situace je stále mimo kontrolu. Postiženy jsou 4 ze 6 bloků v této lokalitě.

Precist cely clanek »

Chybějící podpora pro efektivní protijadernou politiku

Prohlášení Radko Pavlovce k ukončení činnosti ve funkci pověřence země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení

Od 1.1.2011 již nevykonávám funkci pověřence země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení. Vykonával jsem ji od dubna 1998 jako nezávislý konzultant v oblasti energetického hospodářství na základě smlouvy se zemí Horní Rakousko, ne tedy jako zemský úředník. Funkce byla zřízena na základě dohody všech politických stran v hornorakouském zemském sněmu. Tato konstrukce tedy umožňovala určovat priority a tématické okruhy činnosti nezávisle a bez ohledu na zájmy jednotlivých politických stran.

Precist cely clanek »

Další neplánovaná odstávka v dukovanské elektrárně v rozmezí dvou týdnů

Podle informaci ČEZ došlo k automatickému vypnutí 4. bloku JEDU

Na páté smyčce primárního okruhu způsobil vadný netěsnící ventil automatické odstavení reaktoru. Stejný blok byl kvůli poruše na týden odstaven už 1. dubna. Nyní opravy potrvají několik dní. U čtvrtého bloku teď správně netěsní ucpávkový systém hřídele jedné z hlavních uzavíracích armatur, který propouští víc radioaktivní vody. Systém s netěsností se nachází v části primárního okruhu, kde se kvůli provedení opravy musí odstavit reaktor. Primární okruh bude nutné vychladit.

U bloku číslo dvě by měla tento týden skončit plánovaná odstávka.

Provozovatel elektrárny Fukušima 1 přiznal rozsah katastrofy na úrovni Černobylu

Japonská komise pro jadernou bezpečnost překvalifikovala havárii elektrárny na stupeň 7

Únik radiace z poškozených reaktorů v japonské jaderné elektrárně Fukušima 1 je desetinou množství, které bylo v roce 1986 zaznamenáno po explozi jaderné elektrárny v Černobylu. Oznámila to dnes v Tokiu japonská komise pro jadernou bezpečnost. Závažnost fukušimské havárie komise zvýšila z pátého na sedmý stupeň, který dosud patřil jen Černobylu. Precist cely clanek »

Protichůdné informace o stavu JE Fukušima 1

Zatímco SÚJB před 5 dny informoval o zklidnění situace, japonský jaderný dozor dnes překvalifikoval havárii na nejvyšší stupeň

Precist cely clanek »

Fukušima: Spodní voda je radioaktivně zamořena

Zahraniční média o havárii jaderné elektrárny v Japonsku
Zpráva z německého časopisu Der Spiegel

Známky tavení jaderného paliva v jaderné elektrárně Fukušima jsou stále evidentnější. Ve spodní vodě kolem jaderné elektrárny Fukušima byly naměřeny hodnoty radioaktivního záření, které jsou 10.000-krát vyšší než povolený limit. Precist cely clanek »

Diskuzní pořad rakouské televizní stanice ATV na téma “Sami proti evropské atomové lobby”


Am Punkt auf ATV.at

Spolková vláda musí po včerejších výrocích premiéra Nečase bezpodmínečně zahájit řízení proti ČR kvůli procesu EIA na rozšíření JE Temelín

Prostřednictvím médii avizovala včera rakouská vláda, že podnikne právní kroky proti JE Temelín a Mochovce.

V případě nových bloků JE Temelín se nabídla jedinečná možnost upozornit na proces EIA, který odporuje unijní legislativě, a to při příležitosti návštěvy českého premiéra Nečase ve Vídni. Místo tohoto požadavku, který je podpořen rozhodnutím Evropského soudního dvora, se spolkový kancléř Faynmann omezil na nepochopitelně minimální požadavek, aby byly rakouské nevládní organizace zahrnuty mezi účastníky řízení. Precist cely clanek »

Akční protiatomový plán spolkové vlády: chlácholení bez konkrétního obsahu

Stanovisko Radko Pavlovce k nedostatečné aktivitě rakouské spolkové vlády v rámci protiatomového akčního plánu

Rakouská spolková vláda zaměrně otálí s realizací účinných kroků proti atomovým elektrárnám Mochovce a Temelín a proti prodloužení provozu německých jaderných elektráren. Akční protiatomový plán, který dnes přijala rakouská spolková vláda představuje pouze uklidňovací terapii bez konkrétního obsahu. Precist cely clanek »